Logo Universiteit Utrecht

Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

BKO/SKO-Toetsingscommissie

De BKO/SKO-commissie heeft een inhoudelijke brede samenstelling, waarbij de afdelingen zijn vertegenwoordigd die in de bachelor- en masteropleiding Farmacie onderwijs verzorgen.

De BKO/SKO-commissie Farmaciebestaat uit vier-zeven leden afkomstig uit het departement Farmaceutische Wetenschappen (DFW). Ten minste drie leden zijn in het bezit van een seniorkwalificatie onderwijs; de andere docenten bezitten minimaal een basiskwalificatie onderwijs. Allen hebben affiniteit met en recente ervaring in het onderwijs.

De BKO/SKO-commissie Farmacie heeft tevens externe leden met seniorkwalificatie onderwijs van buiten het departement (wel werkzaam bij de Universiteit Utrecht of het UMC Utrecht) in haar gelederen. Een van de 2 externe leden is altijd aanwezig bij de toetsingsgesprekken.

Momenteel zijn de leden van de commissie:

– Ellen Koster (voorzitter)
– Marcellina Vermeesch (contactpersoon)
– Everaldo Redout
– Marianne Verdel
– Bas van Breukelen
– Tina Vermonden
– Liesbeth Bijlsma
– Marie-Rose Blokzijl

Externe leden: Astrid Freriksen (Biomedische Wetenschappen) – Hans Bodleander (Information and computing sciences)