Logo Universiteit Utrecht

Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Procedure BKO

Het BKO-traject bestaat uit de volgende stappen:

2021 Procedure BKO Farmaceutische Wetenschappen

1. Het zoeken van een tutor
2. Opstellen en indienen van een BKO-opleidingsplan

Formulier opleidingsplan

English form Teaching plan

3. Deelnemen aan de BKO-cursus van Farmacie (of een gelijkwaardig alternatief)
4. Schrijven/indienen van het BKO-portfolio

Beoordelingsformulier BKO

5. Bij goedkeuring BKO-portfolio een toelichtingsbesprek
6. Eindoordeel commissie op basis van portfolio en gesprek

Tutor
Voor het behalen van je BKO is een tutor verplicht. De tutor mag je zelf kiezen, maar moet wel een docent zijn die bij het departement werkzaam is. Een tutor kan dus iemand van je eigen afdeling zijn, maar dat hoeft niet. De tutor mag niet je directe leidinggevende of begeleider zijn. Verder moet de tutor de verplichte tutorbijeenkomst hebben gevolgd (of op korte termijn gaan volgen) en zelf minimaal een BKO hebben.

Opleidingsplan
Voor het behalen van een BKO is het verplicht van tevoren een opleidingsplan op te stellen. Voor het opstellen van het opleidingsplan gebruik je het formulier opleidingsplan(Engelse versie: Teaching plan). Het is raadzaam om dit te doen samen met je tutor. Het opleidingsplan dient ter beoordeling aan de BKO/SKO-commissie te worden gestuurd science.owi.pharm@uu.nl.
Het BKO-traject duurt in principe twee jaar. Hiervan kan worden afgeweken bij docenten met meer ervaring en/of een beperkte onderwijsaanstelling. Als je hier vragen over hebt kun je contact opnemen met Marcellina Vermeesch, contactpersoon BKO/SKO-commissie (science.owi.pharm@uu.nl).

BKO-cursus
Het volgen van een BKO-cursus van de Universiteit Utrecht (UU) (link), of een gelijkwaardige cursus elders, is verplicht voor het behalen van een BKO. Bij voldoende potentiele deelnemers wordt de cursus jaarlijks (in het najaar of voorjaar) georganiseerd via het Departement Farmaceutische Wetenschappen. Bij onvoldoende deelnemers wordt de algemene cursus voor deelnemers van de hele universiteit aanbevolen. Heb je interesse in het volgen van de cursus, geef dit dan ieder geval aan door een mail te sturen naar science.owi.pharm@uu.nl. Mocht er geen departementale cursus worden georganiseerd dan zal deelname aan de universitaire BKO-cursus worden vergoed door het departement, mits er een goedgekeurd opleidingsplan is.

Heb je elders al een BKO-cursus, of gelijkwaardig, gevolgd en wil je weten of je vrijgesteld kunt worden van het volgen van de BKO-cursus van de UU, neem dan contact op met science.owi.pharm@uu.nl.

Om de BKO-cursus te mogen volgen is een goedgekeurd formulier opleidingsplan(Engelse versie: Teaching plan BKO) noodzakelijk.

Procedure indienen BKO-portfolio

  • Het portfolio dient UITERLIJK 2 WEKEN voor de vergadering van de toetsingscommissie opgestuurd te worden naar (science.owi.pharm@uu.nl). Uiterlijk binnen een week na de vergadering volgt de reactie van de toetsingscommissie.
  • Het portfolio moet voorzien zijn van een aanbevelingsbrief van de tutor. Echter aanbeveling van de tutor van het portfolio betekent niet automatisch dat het portfolio ook goedgekeurd wordt door de toetsingscommissie.
  • Het BKO-portfolio zal op basis van bijgaand  Beoordelingsformulier BKO beoordeeld worden door de BKO/SKO-toetsingscommissie.
  • Bij directe goedkeuring van het portfolio volgt binnen ca. 4 weken een toelichtingsgesprek met de toetsingscommissie. De data daarvoor zijn te zien via deze link. Het toelichtingsgesprek is een essentieel onderdeel van de procedure en bepaald mede of de BKO wordt toegekend. Uitnodiging voor gesprek betekent dus niet automatisch dat het BKO ook wordt toegekend. Mocht de toetsingscommissie na het gesprek tot een positief oordeel komen, dan duurt de totale procedure ca. 6 weken. Hou er echter rekening mee dat het langer kan zijn.
  • Indien het portfolio niet wordt goedgekeurd door toetsingscommissie dan volgt (mondeling) feedback op het portfolio. Indien het om een beperkt aantal wijzigingen en aanvullingen gaat dan is het bij opnieuw indienen mogelijk dat een versnelde beoordeling plaatsvindt via email door de toetsingscommissie (geen vergadering). Na goedkeuring volgt dan het toelichtingsgesprek met de toetsingscommissie. Mocht de toetsingscommissie na het toelichtingsgesprek tot een positief oordeel komen, dan duurt de totale procedure ca. 3 maanden.
  • Indien de toetsingscommissie op basis van het portfolio het besluit neemt om het BKO niet toe te kennen dan zal een afspraak worden gemaakt om dit besluit mondeling toe te lichten. Tijdens deze afspraak zal ook de vervolgprocedure worden besproken.
  • De uitreiking van het BKO-certificaat is in juni op de departementsdag van Farmaceutische Wetenschappen. De BKO wordt wel onmiddellijk na positief oordeel van de toetsingscommissie toegekend.

Toelichtingsgesprek
Bij het toelichtingsgesprek zijn minimaal 3 leden van de toetsingscommissie aanwezig en 1 extern lid van buiten het departement Farmaceutische Wetenschappen. In het gesprek worden vragen gesteld met als doel om de inhoud van je portfolio verder mondeling toe te lichten. Neem daarom altijd het portfolio mee tijdens het gesprek.