Logo Universiteit Utrecht

Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Procedure SKO

Form: Tips en tricks for writing your senior teaching application  

Voor het behalen van een SKO is een opleidingsplan niet verplicht. Voor het opleidingsplan is momenteel nog geen format beschikbaar. Belangrijk is te omschrijven in hoeverre je denkt momenteel al te voldoen aan de criteria voor de Seniorkwalificatie Onderwijs Farmaceutische Wetenschappen en welke seniorkwaliteiten je de komende tijd nog verder wilt ontwikkelen en hoe. Het SKO-opleidingsplan kan ter beoordeling worden ingediend bij het onderwijsinstituut science.owi.pharm@uu.nl.

Een tutor is bij het SKO-traject niet verplicht. Wel kun je zelf een mentor / tutor zoeken indienen je het prettig vindt om door iemand ondersteund te worden bij het samenstellen van je SKO-portfolio. Dit kan ook iemand van buiten het department, de faculteit of zelfs de UU zijn. Ook is het volgen van een cursus of tract niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen, bijvoorbeeld een traject bij onderwijs advies & training. Voor de indiening van het SKO-portfolio gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor een BKO, met uitzondering van de verplichte aanbevelingsbrief van de tutor. Momenteel is nog geen beoordelingsformulier voor het SKO-portfolio beschikbaar.

Docenten met vragen over de SKO kunnen contact opnemen via science.owi.pharm@uu.nl voor het maken van een afspraak voor een oriënterend persoonlijk gesprek.