Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

DvD – bijeenkomsten

21 Juni 2022 van 12.15 – 13.00 uur in David de Wiedgebouw – zaal M201 – Presentatie van Jet van der Zijden

Post-COVID onderwijs: hoe krijgen we studenten weer bij de les?

De COVID-periode heeft zijn weerslag gehad op het onderwijs, docenten en studenten.  Hoewel de periode grotendeels voorbij lijkt te zijn, zijn de gevolgen nog steeds te merken. Studenten komen niet meer naar de campus, voelen zich mentaal niet goed en hebben leerproblemen/-achterstanden.

De eerste resultaten van mijn onderzoeksproject naar interacties binnen het eerstejaars tutoraat laten (net als eerder onderzoek) zien hoe belangrijk interactie en persoonlijk contact in het onderwijs zijn. Niet alleen voor het persoonlijk welbevinden, maar ook voor het leren (van en met elkaar)  en het creëren van verbinding. In deze DvD wil ik kort stilstaan bij de resultaten van mijn onderzoeksproject en op basis daarvan met elkaar in gesprek gaan over hoe we deze “coronageneratie” weer bij de les kunnen krijgen.

Post-COVID education: how do we get students back on track?

The COVID period has had an impact on education, teachers and students. Although the period seems to be over, the consequences are still being felt. Students no longer come to campus, feel mentally exhausted and have learning difficulties or deprivations.

The first results of my research project on interactions within the first-year tutoring program show (just like previous research) how important interaction and personal contact are in education. Not only for personal well-being, but also for learning (from and with each other) and creating a sense of community.. In this Docenten voor Docenten, I want to briefly reflect on the results of my research project and, based on that, discuss how we can get the “corona generation” back on track.

24 mei 2022 Vervallen  

12 April 2022 van 12.15 – 13.00 uur in David de Wied gebouw – zaal M201. Presentatie  over het nieuw master programma, Bioinformatics en BioComplexity

Sinds september 2020 is er een nieuw master programma, Bioinformatics en BioComplexity. Dit 120 EC master programma is het vervolg op het succesvolle Bioinformatica profiel.
Bioinformatica en BioComplexity brengt de wereld van biologische data analyse en modelleren van biologische systemen samen in één programma. Bas van Breukelen is de coordinator en mede oprichter van dit master programma en vertelt jullie graag meer over het prorgamma in deze DvD.

22 Februari 2022 van 12.00 – 13.00 (online) Presentatie evalueren van docentportfolio’s 

Tijdens deze DvD zal de BKO-SKO commissie toelichten hoe zij de docentportfolio’s evalueren, wat hierin belangrijke aspecten zijn en hoe zij daarbinnen o.a. de studentevaluaties betrekken”.

During this DvD The BKO-SKO committee will discuss the subject of evaluations. They will explain how teacher portfolios are evaluated, wat important aspects of this evaluation are and how student evaluations are used in this evaluation.”

25 Januari 2022 van 12.00 – 13.00 (online) Presentaties nieuwe studieprogramma’s  

Presentatie van Renske van Gestel over de “New Bachelor Clinical Sciences (Zorg, Gezondheid en Samenleving)”

In september 2022 the new interdisciplinary bachelor program Zorg, Gezondheid en Samenleving will start. This bachelor program is a collaboration of the Faculty of Medicine, the Faculty of Veterinary Medicine and the Faculty of Science. We focus on ambitious students with a broad interest for health and disease. The bachelor program will use innovative forms for teaching and assessment like programmatic assessment.

Presentatie van Eric Huizinga over de “New multidisciplinary and international Bachelor’s degree programme to decipher the molecular processes of life”.

Utrecht University has started a new Bachelor’s degree programme: Molecular and Biophysical Life Sciences (MBLS). The programme combines a broad range of disciplines within the exact sciences and is offered entirely in English.

30 november van 12.00 –  13.00 u 

Evaluatieprocedure van de cursussen door de O(A)C Farmacie: Paul Henricks en Stefanie Oosterveld (student)
Op dit moment is er veel gaande rondom de evaluaties van de cursussen. De OAC geeft tijdens deze DvD bijeenkomst een korte impressie rondom het proces van de cursusbeoordelingen: feedback vanuit de coördinatoren, Caracal evaluaties, etc.

26 oktober van 12.00 – 13.00 u (online) presentatie Science Educate-IT

Hoe kan Science Educate-IT docenten eventueel ondersteunen/ adviseren.

Op 26 oktober zullen wij, Thomas en Daphne van Science Educate-IT, aanwezig zijn tijdens het ‘docenten-voor-docenten overleg. We zullen onze nieuwe thema’s voor het academische jaar 2021-2022 presenteren. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan Augmentend- en Virtual Reality, games for learning en programmatisch toetsen. Daarnaast zullen we nog wat opfrissen over de ondersteuning die we al langer aanboden en nog steeds blijven bieden.

We hopen jullie de 26e te zien!

28 september van 12.00-13.00 u (online) presentatie Irma Meijerman “Roadmap bij Farmacie”

Do you want to test whether a possible solution to a problem that you experienced in your teaching works, try out a new teaching practice, or maybe better understand your students learning? If so, you’re should join us at the docenten-voor-docenten meeting of September 28. From 12-13h we will show you how to take a systematic, research-informed approach to these questions, according to the principles of Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). This will not only stimulate you to work on these questions, and improve the learning of your students, but will also improve conversations with your colleagues and inspire you to think more deeply about teaching and learning. 

 In the ‘docenten-voor-docenten’ meeting of September 28, 12.00 – 13.00 you will be introduced to SoTL and take the very first step to thinking about a possible SoTL-project of your own. 

If you want to continue working on your project and get more information about how the Roadmaps continues and take next steps in your own project(step 2 and 3), you can join us at a workshop on November 1, 13.30-16.30. For this workshop you have to register before October 15 by mailing Marcellina Vermeesch.

29 juni 2021 van 12.00- 13.00 u (online) Jet van der Zijden

USO-project: “Screencast feedback geven” Feedback speelt een belangrijke rol in het leerproces van studenten en is bij voorkeur effectief én efficiënt. Dat maakt het geven van goede feedback een complexe taak waarbij factoren als timing, hoeveelheid, focus en methode van invloed kunnen zijn. In de cursus academische vaardigheden (Ba-100) hebben we gebruik gemaakt van screencasts voor het geven van feedback op verslagen. Het begrip van studenten, en de ervaringen van zowel studenten als docenten zijn onderzocht. Tijdens de docenten voor docenten willen we de resultaten van het project met jullie delen, maar vooral ter inspiratie om met elkaar in gesprek te gaan over de effectiviteit en efficiëntie van feedback in ons eigen onderwijs.

15 juni 2021 van 12.00 – 13.00 (online) Lucianne Groenink

The College of Pharmaceutical Science (CPS) is the three year international Bachelor’s study track of Pharmaceutical Sciences for students that are particularly interested in drug discovery and development. The Programme was launched in 2010 and has proven very successful and highly valued (Visitatie 2019). Yet, after 10 years it became important to evaluate the content, teaching philosophy and alignment of the Programme as a whole.

We, the CPS2021 team, recently finished this evaluation and we now would like to share the proposed adjustments with you. We hope to see many of you during this meeting and are looking forward to your feedback and suggestions.

11 mei 2021 van 12.00- 13.00 u (online) Anouk Schuren en Irma Meijerman 

Duurzaamheid in het farmacie-onderwijs

“Samen de wereld duurzaam verbeteren” is een nieuwe strategie van de UU. Het doel is dat op termijn al het onderwijs wordt gevormd rondom de Sustainable Development Goals. Wat zijn die Goals? Wat heeft duurzaamheid met farmacie te maken, en hoe kan je hier als docent mee aan de slag?

In deze Docenten voor Docentenbijeenkomst gaan we in de op de raakvlakken van de farmaceutische sector met het klimaat en de bewustwording van de problemen. We dagen je uit om na te denken over de rol van duurzaamheid in het Farmacie onderwijs en over mogelijkheden voor je eigen cursussen.

13 april 2021 van 12.00 – 13.00 uur – Presentatie Urkund door Rene van Nostrum
De examencommissie is onder andere belast met de beoordeling van fraude en plagiaat en stelt dientengevolge sancties vast. De rol van de docent en examinator is het constateren ervan, waarvoor momenteel Urkund een belangrijk gereedschap is als opvolging van Ephorus.
In deze presentatie zal de procedure tussen constatering en beoordeling worden uiteengezet, en een korte uitleg worden gegeven over het toepassen van Urkund.
Daarna is er nog ruim tijd over voor het beantwoorden van vragen en eventueel het bediscussiëren van casussen.

23 maart 2021 van 12.00-13.00 u (online) Roos Masereeuw

Binnen de bachelor farmacie is de leerlijn Drug Disposition ontwikkeld waar het farmacokinetiekonderwijs is ingebed. De basis hiervoor wordt in het eerste jaar in de cursus BaFa105 gelegd en in het tweede en derde studiejaar wordt hierop voortgebouwd in complexiteit van de farmacokinetiek. Hier doet zich echter wel een knelpunt voor doordat in de opbouw van het curriculum geen rekening is gehouden dat een van tevoren opgestelde volgorde van de onderwijsblokken door een deel van de studenten vanaf het tweede jaar niet zo wordt gevolgd, waardoor de bouwstenen van de leerlijn niet altijd goed op elkaar aansluiten. In deze DvD zal ik de huidige situatie en de knelpunten presenteren. Graag wil ik met jullie van gedachten wisselen hoe we flexibiliteit in het onderwijsprogramma kunnen brengen zodat de diverse onderdelen van de farmacokinetiek uiteindelijk wel als bouwstenen in elkaar vallen.

26 januari 2021 van 12.00 -13.00 u (online) Annemarie Heersche 

Resultaten en ervaringen van het USO-project: ‘Ontwikkelen en testen van een rubric die gebruikt wordt bij mondelinge toetsen om docenten te ondersteunen bij de beoordeling en studenten feedback te geven’.

10 n0vember van 12.30 – 13.30 u (online) Ferdi Engels

Internationalisering, ook bij Farmacie.

Internationalisering kan het hoger onderwijs veel brengen. Zo kunnen studenten en docenten kennis maken met meerdere culturele invalshoeken. Een internationale mix van studenten en docenten kan de kwaliteit van onderwijs verstevigen.

We zullen voorbeelden zien van internationalisering die ook voor Farmacie interessant, zinvol en haalbaar zijn.

22 september van 12.00 – 13.00 u (online locatie volgt nog) door Toine Pieters en Frans van Dam

Het Teaching & Learning Lab (TLL) is een active learning space is gecombineerd met een studio voor clips en live onlineonderwijs. Het TLL biedt docenten de mogelijkheid om te experimenteren en hun onderwijs te verbeteren. Bij campusonderwijs passen docenten en studenten de ruimtes volledig aan hun didactische wensen aan. In de studio nemen docenten kennisclips op, met ondersteuning door een cameraman. Daarnaast bevat de studio een virtual classroom voor live interactieve sessies waarin studenten bijna het gevoel hebben fysiek aanwezig te zijn.

Tijdens de bijeenkomst Docenten voor docenten laten Toine Pieters en Frans van Dam je alle mogelijkheden zien die het TLL te bieden heeft. Meer info: www.uu.nl/tll

28 april 2020 (13.00 – 14.00) Online toetsen: de eerste ervaringen

Gepresenteerd door: Mirjam Hempenius

De eerste online toetsen zijn afgenomen. Hoe zijn deze toetsen opgezet, waar moet je aan denken en wat zijn de ervaringen? Tijdens de Docenten voor Docenten zal Mirjam Hempenius vertellen hoe de online toetsen bij MA107 en MA303 zijn verlopen en kunnen ervaringen gedeeld worden.

31 maart 2020 (12.15 -13.00) wil Ed Moret (examencommissie School of Pharmacy) een discussie voeren over aanvulling, zodat volgend jaar iedere docent en student weet waar ze aan toe zijn.

Het College voor beroep voor de examens heeft haar uitspraken sinds 2010 openbaar gemaakt. https://students.uu.nl/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/klachten-bezwaar-en-beroep/college-van-beroep-voor-de-examens-cbe/uitspraken-college-van-beroep-voor-de-examens-cbe

Bij het onderdeel Aanvullende tentamenvoorziening staan 14 uitspraken, waarvan 9 bij farmacie.

Hoe komt dit? Omdat onze studenten de regels niet kennen. En dat komt omdat onze docenten de regels niet kennen. En dat komt omdat ze in de bachelor en master anders zijn en ook anders worden gecommuniceerd.

18 februari 2020 (13.00 – 14.00)

Onderwijsontwikkeling: de rol van de student – Aukje Mantel Teeuwisse en  Danny den Hamer (student)

Verdienen studenten een plek bij het ontwikkelen van nieuwe vakken? Werkt dit voor ieder vak? Zouden ze ook een plek moeten krijgen bij het verwerken van de onderwijsevaluaties? Op basis van de ontwikkeling van de keuzecursus Digitale Farmaceutische Zorgverlening zullen ervaringen worden gedeeld vanuit docenten- en studentenperspectief.

21 januari 2020 

Nieuwe brede klinische bachelor “Clinical sciences”: Renske van Gestel

In samenwerking met Diergeneeskunde en Geneeskunde wordt er een nieuwe brede klinische bachelor opgezet. Binnen deze bachelor zal er naast de meer ‘standaard’ klinische onderwerpen zoals pathologie ook aandacht zijn voor andere factoren die invloed hebben op de gezondheidszorg waarbij je kunt denken aan ethiek, technologie en de rol van de samenleving. Daarnaast is er veel aandacht voor persoonlijke vorming. Deze bachelor wordt momenteel ontwikkeld en de input van de Farmacie docenten wordt zeer gewaardeerd!

29 oktober 2019

Hoe kunnen wij als opleiding de studenten stimuleren in hun academische ontwikkeling? – Karin Slot

Een docent moet zijn studenten eerst leren kennen om ze goed te kunnen begeleiden. Maar welke ontwikkeling doorlopen studenten in hun studie op het gebied van autonomie, kritisch denken, zelfinzicht, langetermijneffecten, motivatie, etc.? Waar is individuele ontwikkeling zichtbaar, en op welke gebieden kan een student nog meer vooruitgang boeken? In BA100 zijn we bezig met een toolontwikkeling die dit proces inzichtelijk maakt. Reflecteer en denk kritisch mee in de leefwereld van studenten: wat zijn hun ontwikkelingsmogelijkheden en valkuilen?

28 mei 2019

Procedures rondom de toetsinzages – Aynur Aydinli-Taspinar

Tijdens docenten voor docenten willen we graag in kaart brengen wat onze doelstelling is bij de inzages en op welke manieren de inzages georganiseerd worden. Ga je in op inhoudelijke vragen of niet, gebruik je wel of geen antwoordformulier enz. De doelstelling van deze bijeenkomst is om te kijken of we een ideale procedure kunnen beschrijven en hoe we het leuk kunnen maken/houden voor zowel docenten als studenten.

Resultaten brainstrom.

23 april 2019
Leerlijnen – Frits Flesch

Waarom is het voor docenten en studenten belangrijk om overzicht te hebben over het curriculum? En hoe zorg je voor overzicht en geef je dit op een goede manier vorm? Tijdens deze docenten voor docenten zal aandacht worden besteed aan leerlijnen en worden besproken hoe je een leerlijn het beste kunt indelen. Ook zal worden gekeken wat de gevolgen zijn van een bepaald standpunt, studenten, docenten of beleidsmakers, voor de vormgeving van een leerlijn.
Leerlijnen 23 apr 19 – Presentatie

26 Maart 2019
Effective activities that help close the gap between teaching and research.Nick Grindle – UCL Arena Centre for Research Based Education

Most teachers want their research to relate to their teaching, and vice versa. This meeting explores ways to make it happen and includes a presentation on how a ‘Meet the Researcher’ activity at University College London has helped students connect with researchers and their work. At UCL we found that the teachers adapted the activity in different ways and that these adaptations led to rich leaning outcomes. We concluded that students can engage meaningfully with researchers and with research publications, that it is especially helpful for new students, and that it has potential to be the backbone of a research-based curriculum.

26 Februari 2019
Concept mapping
– Irma Meijerman
In this ‘Docenten-voor-Docenten’ Irma Meijerman will share her experience with a workshop she attended at the ISSoTL conference about Concept Mapping. Concept mapping refers to a visual representation of key ideas or thoughts in a graphic or pictorial form. Concept mapping allows students to identify relationships between seemingly isolated concepts while developing a cohesive knowledge structure. In this DvD meeting examples of concept mapping to study anatomy, physiology and pharmacology at a nursing school will be shared. In addition the usefulness of concept mapping in our own curriculum will be discussed.

Student perceptions of using concept maps _Presentation and Conclusions

Carr-Lopez et al (2014) – The utility of concept maps to facilitate Higher-Level learning in a large classroom setting

22 Januari 2019

Subject: Capturing lectures: friend or foe?
ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Dit geldt natuurlijk ook voor het onderwijs. Er zijn al langer mogelijkheden om hoorcolleges op te nemen. Wat zijn de voor- en nadelen van het opnemen van hoorcolleges? Maar ook hoe stimuleren we studenten (en docenten) om de opnames op de juiste manier te gebruiken?

De bijeenkomst werd geleid door Elly Langewis. Zij heeft jarenlange ervaring met ICT in het onderwijs bij Biologie.
DVD Farmacie 22 jan 2019 – presentatie
Website: Ervaringen met e-lectures

20 November 2018

Renske van Gestel – Het Bachelor Werkstuk in het nieuwe curriculum
Dirk Rijkers – Keuzecursus Molecuul en Geneesmiddelen (BA-111)

Tijdens de keuzecursus Molecuul en Geneesmiddelen¹ (FABA-111) wordt het proces van geneesmiddel-ontwikkeling vanuit chemisch perspectief benaderd. Het ontwerp, de chemische synthese, en vervolgens de activiteitsbepaling staan centraal en de studenten doorlopen deze drug design cycle aan de hand van een ester en een zelfbedacht protocol voor een amide. Didactisch stoelt deze cursus op elementen van ‘inquiry-based learning’, ‘research-based learning’, ‘peer teaching’, en ‘design-based research’. Daarnaast is in deze cursus een onderzoek gaande om honours-onderwijs te laten uitstralen naar regulier onderwijs.

23 Oktober  2018

Karin Slot  –   Presentatie “Een kijkje in de keuken van FA-BA101: ‘sneak preview & behind the scenes”
Marjolein de Ruwe – Highlights van de AMEE 2018 – Presentatie, Verslag

25 September 2018

Marianne Verdel – MA101 –  Presentatie
Lenneke Minjon – MA104 – Presentatie