Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Journal Club

De Journal Club is een bijeenkomst voor docenten die zich verder willen verdiepen in het onderwijs en in het ontwerpen van onderwijs. De insteek van de Journal Club ‘nieuwe stijl’ die start in het najaar van 2018, is een systematische, ‘evidence-driven’, benadering van het onderwijs volgens de principes van Scholarship of Teaching and Learning. Deelnemers aan de Journal Club gaan aan de slag met praktische vraagstellingen uit de eigen onderwijspraktijk. Er zal veel aandacht zijn voor onderlinge uitwisseling van aanpak en ervaringen. Theoretische onderbouwing en ondersteuning zal plaatsvinden door het met elkaar bespreken van onderwijskundige literatuur en (gast)sprekers die specifieke onderwerpen komen toelichten zoals het doen van kwalitatief onderzoek of het opstellen van vragenlijsten. De Journal Club vindt plaats ca. 5 keer per jaar op donderdagavonden van 18.00-21.00 bij Florin in Utrecht (inclusief maaltijd).
Meer informatie over de start van de Journal Club volgt per e-mail. Op deze pagina van de portal zal verslag worden gedaan van de bijeenkomsten.

Voor vragen of informatie neem contact op met Irma Meijerman