Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Mentoraat

Nieuwe docenten kunnen deelnemen aan het mentoraat. Het doel van het mentoraat is het op weg helpen van nieuwe docenten en het geven van feedback en advies. De mentor heeft de rol van ‘critical friend’ en heeft regelmatig (1-2 wekelijks) informele en laagdrempelige gesprekken met de docent. Deze gesprekken kunnen gaan over de praktische gang van zaken, problemen waar de docent tegen aan loopt (klankbord), terminologie en de organisatie (bijvoorbeeld Wat is de BKO? Wat is de OER? Hoe werkt Caracal?) en didactische vragen. Ook kan de mentor op verzoek een onderwijsbijeenkomsten bijwonen en daarop feedback geven. Het mentorschap duurt in principe een jaar, waarvan het eerste halfjaar intensief; daarna wordt het afgebouwd. Op basis van haar eerste ervaringen als mentor heeft Marjolein de Ruwe een opzet gemaakt voor het mentoraat.

Als docent kun je zelf een mentor uitkiezen en benaderen. Je bent vrij in je keuze, maar het wordt aanbevolen een mentor te kiezen van je eigen afdeling. De onderstaande docenten zijn beschikbaar als mentor. In het overzicht mentoren stellen de mentoren zich voor en lees je meer over hun achtergrond en interesses.

Heb je vragen over het mentoraat of wil je jezelf opgeven als mentor, neem dan contact op met Irma Meijerman.

Mentoren
Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie
Marcel Bouvy
Ellen Koster
Jet van der Zijden

Farmacologie
Daphne Deurloo
Erik Hendriksen
Marjolein de Ruwe
Judith Scheerens
Karin Slot

Biomolecular Mass Spectrometry
Renske van Gestel

Chemical Biology and Drug Discovery
Frits Flesch
Ed Moret
Marjon ten Hoor-Suijkerbuijk (na periode 1 beschikbaar)

Biofarmacie en Farmaceutische Technologie
Renske van Gestel