Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Contactpagina – Wie, wat waar?

Met wie heb je allemaal te maken als docent en wie zijn de aanspreekpunten binnen het department voor specifieke onderwijsgerelateerde vragen? (zie verder ook Organisatie)

Onderwijsdirecteur – Robbert Jan Kok

Onderwijsmanagmentteam (OWMT) en onderwijsinstituut –  Secretariaat Onderwijsinstituut
Diverse vragen en opmerkingen over het onderwijs en onderwijsgerelateerde zaken, bijvoorbeeld klachten, voorstellen, aanvraag van reizen en cursussen.

Studiepunten
Docenten kunnen bij de studiepunten terecht voor zaken zoals:

 • cursusinschrijving
 • rooster, cursussen en toetsen, data en locaties
 • inleveren van application en assessment formulieren onderzoeksprojecten
 • registratie studieresultaten Osiris
 • studievoortgangoverzicht (SVO)
 • afstuderen

Studieadviseurs
Docenten / tutoren verwijzen studenten door naar studieadviseurs bij:

 • persoonlijke problemen
 • functiebeperkingen
 • studievoortgangsproblemen
 • studieplanningsproblemen
 • studiekeuze vraagstukken
 • vragen over regelingen en procedures

Studieadviseurs werken  verder samen met docenten en tutoren inzake:

 • monitoren van studievoortgangsgegevens
 • rapportage van eventuele klachten/knelpunten
 • coördinatie van het tutoraat en studentmentoraat
 • ontwikkeling en onderhoud van het opleidingsbeleid

Bachelor Farmacie
Opleidingsdirecteur bachelor Farmacie – Robbert Jan Kok
Vragen en opmerkingen over de inhoud en opzet van het curriculum bachelor Farmacie.

College of Pharmaceutical Sciences (CPS)
Programmacoördinator CPS – Lucianne Groenink
Vragen en opmerkingen over de inhoud en opzet van het CPS.

Master Farmacie
Directeur School of Pharmacy en opleidingsdirecteur master Farmacie- Renske van Gestel
Secretaris School of Pharmacy – Sanne Wiercx
Programmacoördinator master Farmacie (contactpersoon) – Lenneke Minjon
Vragen en opmerkingen over de inhoud en opzet van het curriculum master Farmacie

Master Drug Innovation
Programmaleider Drug Innovation – Roos Masereeuw
Programmacoördinator Drug Innovation (contactpersoon) – Monique Slijper
Vragen en opmerkingen over de inhoud en opzet van de master Drug Innovation

Onderwijscommissies
De kamer Farmacie – voorzitter René van Nostrum, secretaris Manon Thijssen
Vragen over toetsing in de bachelor Farmacie en het CPS

Examencommissie master Farmacie – voorzitter Ed Moret , secretaris Anita van Oyen
Vragen over toetsing in de master Farmacie

Opleidingsadviescommissie bachelor Farmacie – voorzitter Everaldo Redout, OAC.pharm@uu.nl
Vragen en opmerkingen over het onderwijs bij Farmaceutische wetenschappen die je onder de aandacht wilt brengen (b.v. cursussen die niet goed verlopen)

Opleidingscommissie School of Pharmacy (master)- voorzitter Marie-Rose Blokzijl opleidingscommissie.ScPh@uu.nl
Vragen en opmerkingen over het onderwijs bij Farmaceutische wetenschappen die je onder de aandacht wilt brengen (b.v. cursussen die niet goed verlopen)

BKO/SKO-commissie – interim voorzitter Marianne Verdel, notulist Marcellina Vermeesch
Vragen over het behalen van een BKO of SKO. Indienen van opleidingsplannen en aanvragen BKO/SKO-portfolio. Dit geldt alleen voor lopende trajecten, voor het starten van een nieuw BKO of SKO traject kun je terecht bij het secretariaat van de facultaire BKO/SKO commissie.

Docentontwikkelteam – voorzitter (vacature), contact via secretariaat onderwijsinstituut
Voor vragen, voorstellen en ideeën over workshops, presentaties, de docentenportal, docenten voor docenten etc. in het kader van de ontwikkeling van de didactische kwaliteiten van docenten.