Logo Universiteit Utrecht

Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Onderwijscommissies

Op de Intranetsite van de faculteit Bètawetenschappen vind je een overzicht van de verschillende onderwijscommissies van de Undergraduate School (UGS) en de Graduate School of Life Science (GSLS) (onder kwaliteitszorg).

De School of Pharmacy heeft een eigen examencommissie en opleidingscommissie.

Examencommissie
De kamer Farmacie is onderdeel van de Examencommissie UGS. De kamer Farmacie beoordeelt verzoeken voor bijzondere regelingen voor het studieprogramma van bachelor Farmacie en CPS studenten volgens de regelgeving van de opleiding.

De examencommissie master Farmacie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing en examens in de School of Pharmacy. De leden van de examencommisie zijn docenten die participeren in het masterprogramma Farmacie. Ook een extern lid van buiten het departement maakt deel uit van de examencommissie.

Opleidings(advies)commissie
De Opleidingsadviescommissie (OAC) is onderdeel van de opleidingscommissie van de Undergraduate School. De opleidingsadviescommissie Farmacie bestaat uit student- en docentleden van Farmacie en CPS.
De opleidingscommissie (OC) van de School of Pharmacy vormt een personele unie met de opleidingsadviescommissie van de bacheloropleiding Farmacie. De O(A)C geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies aan de opleidingsdirecteuren en/of het onderwijsmanagementteam van het departement over de kwaliteit van het onderwijs.
Voor vragen en opmerkingen over het onderwijs bij Farmaceutische wetenschappen die je onder de aandacht wilt brengen (b.v. cursussen die niet goed verlopen) kun je contact opnemen met: OAC.pharm@uu.nl (bachelor) of opleidingscommissie.ScPh@uu.nl (master).