Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

BKO en SKO

In  February 2022 has started a new Beta-wide BKO/SKO committee.
This means that the BKO-course will also be given Beta broad. For more information about the BKO-course and submitting youre developmentplan and registration you  can contact: science.bko.sko@uu.nl

 

P.s.: For more information in English about applying for a University Teaching Qualification (BKO) or Senior Teaching Qualification please contact science.bko.sko@uu.nl

Sinds de jaren negentig is de Universiteit Utrecht een van de voorlopers op het gebied van docentprofessionalisering in het wetenschappelijk onderwijs. Uitgangspunt is hierbij dat de kwaliteit van het wetenschappelijk personeel de kwaliteit van het universitaire onderwijs en onderzoek bepaalt. Daarom stelt de Universiteit Utrecht eisen aan degenen die taken in het onderwijs en onderzoek vervullen. Deze eisen zijn vertaald naar een universitair kwalificatiesysteem, waarvoor eind 2009 een herzien kader is vastgesteld. Dit universitaire kader omvat richtlijnen voor de inhoud van de kwalificaties en procedurele vereisten voor de verwerving ervan. Binnen dit universitaire kader heeft de faculteit Bètawetenschappen, onder verantwoordelijkheid van de decaan, een facultaire regeling opgesteld, waarin de procedure en vereisten voor de basiskwalificatie onderwijs (BKO) en seniorkwalificatie onderwijs (SKO) worden aangegeven. Meer informatie over de facultaire richtlijnen vind je op het intranet van de faculteit Bètawetenschappen.

De richtlijnen van de faculteit Bètawetenschappen vormen het uitgangspunt voor de procedures en vereisten voor het behalen van een BKO of SKO binnen het departement Farmaceutische Wetenschappen. Wil je een BKO of SKO halen, raadpleeg dan in ieder geval de Regeling Basiskwalificatie Onderwijs Farmaceutische Wetenschappen of de Regeling Seniorkwalificatie Onderwijs Farmaceutische Wetenschappen.

Mocht je elders een BKO, SKO of geen soortgelijke kwalificatie hebben behaald, neem dan contact op met science.owi.pharm@uu.nl. In een gesprek met een commissielid zal dan worden gekeken in hoeverre je deze kwalificatie voldoet voor het behalen van een BKO of SKO van de UU en/of welke mogelijke aanvullingen nog noodzakelijk zijn.

Ondersteuning
Gedurende het BKO-traject volg je de verplichte BKO-cursus (of een gelijkwaardige cursus). De BKO-cursus wordt (bij voldoende deelnemers) aangeboden door het departement en verzorgd door trainers van Onderwijsadvies & Training (O&T) van de Universiteit Utrecht. De deelnemers aan de BKO-cursus treden op als sparringpartners en je tutor kan als klankbord dienen.
Voor het behalen van een SKO is het mogelijk een kwalificatietraject en/of schrijfretraite bij O&T te volgen. Als je twijfelt over het wel of niet behalen van een SKO en meer helderheid wilt over de eisen voor een SKO, dan is de startbijeenkomst van het traject ‘Van BKO naar SKO’ van Onderwijsadvies en Training van de UU zeer aan te raden. Voor het volgen van deze startbijeenkomst en/of een ander SKO-traject of cursus moet je schriftelijk toestemming vragen bij het onderwijsmanagementteam (OMT) van het departement via science.owi.pharm@uu.nlen toestemming van je leidinggevende hebben.

Procedures
Procedures BKO
Procedures SKO
Data vergaderingen en toelichtingsgesprekken van de toetsingscommissie BKO/SKO