Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Onderdersteuning voor docenten

Binnen de Universiteit Utrecht verzorgen medewerkers van Educate-it, Onderwijsadvies & Training en de TAUU diverse workshops en cursussen voor docenten.

Educate-it
Het universiteitsbrede programma Educate-it biedt online modules aan voor docenten op het gebied van:
– Blended learning
– (Digitaal) toetsen
– Kennisclips
Daarnaast biedt Educate-it workshops aan over verschillende tools, waarin de mogelijkheden van de betreffende tool worden verkent en hoe deze ingezet kan worden in het onderwijs. Ook worden jaarlijks een summer- en wintercourse aangeboden. Een docent maakt in twee dagdelen kennis met de mogelijkheden van blended learning, er wordt aan een concreet onderwijsontwerp gewerkt en een docent leert welke bruikbare IT-tool voor zijn of haar cursus ingezet kan worden.

Onderwijsadvies & Training
Onderwijsadvies & Training ondersteunt docenten gedurende hun hele loopbaan en biedt maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken. O&T werkt altijd op basis van recente onderwijskundige, vakdidactische en gedragswetenschappelijke inzichten.

Binnen de Universiteit Utrecht is veel aandacht voor kwaliteit van onderwijs, voor onderwijsvernieuwing en -verbetering en voor professionele docenten die optimaal functioneren en die zich blijven ontwikkelen. Aandacht voor onderwerpen als leiderschap, curriculumontwikkeling, toetsing en feedback, leerlijnen en eindniveau, excellentie, onderwijskwalificaties, matching en selectie is nodig. Trainers en adviseurs van Onderwijsadvies & Training hebben expertise op deze terreinen en ondersteunen opleidingen en docenten bij onderwijs-vraagstukken, curriculum- en cursusontwikkeling en professionalisering.
Op de website van Onderwijsadvies & Training staat het meest actuele aanbod.

TAUU
De TAUU (Teaching Academy Utrecht University) is er voor alle docenten van de Universiteit Utrecht. Je hoeft geen lid te worden en je bent altijd welkom. Er zijn regelmatig bijeenkomsten waar docenten elkaar ontmoeten om over actuele thema’s te praten, zoals workshops, boekbesprekingen en borrels. Via de TAUU-website kun je gemakkelijk contact leggen met collega’s met specifieke expertise, en intervisiepartners of coaches vinden via de ‘vraag en aanbod’ rubriek. Daarnaast tref je er uitkomsten van innovatieprojecten, blogs en een agenda aan.