Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Onderzoek van Onderwijs Farmaceutische Wetenschappen

Bij het departement Farmaceutische Wetenschappen wordt op verschillende niveaus gewerkt aan onderwijsontwikkeling, onderwijsvernieuwing en onderzoek naar onderwijs. Het is daarbij van belang onderscheid te maken tussen het systematisch en evidence-driven ontwikkelen van je eigen onderwijs volgens het principe van Scholarship of Teaching and Learning (SoTL)en ‘Discipline-based Educational Research’ (DBER). Bij SoTL staat het bevorderen van het leren van studenten centraal en wordt er vooral uitgegaan van je eigen onderwijspraktijk. Het startpunt bij SoTL zijn problemen en vragen die je zelf hebt over het leren van studenten. Bij DBER ligt het accent meer op algemeen onderwijskundig onderzoek en theorievorming binnen de discipline, dus binnen de farmaceutische wetenschappen. De insteek van de Journal Club ‘nieuwe stijl’ die start in het najaar van 2018, is het principe van SoTL. Voor docenten die zich bezig houden met DBER is er de Community of Practice Educational Research (CoPER). De Journal Clubis, na aanmelding, vrij toegangkelijk voor alle docenten. Heb je belangstelling voor deelname aan CoPER neem dan contact op met Irma Meijerman. In deze portal vind je voorbeelden en omschrijvingen van SoTL-projecten en  DBER-onderzoekslijnenvan het department. Heb je zelf een leuk SoTL-project en wil je de resultaten daarvan delen op deze portal. Stuur dan een omschrijving van je project naar Irma Meijerman.