Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Onderwijsprojecten

Binnen de Universiteit Utrecht, maar ook (inter)nationaal, zijn er mogelijkheden om ondersteuning te krijgen voor onderwijsvernieuwingen en onderwijsprojecten. Het indienen van een onderwijsproject wordt gestimuleerd door het departement Farmaceutische Wetenschappen.
Belangrijk is wel om je intentie om een subsidieaanvraag in te dienen altijd te communiceren met de onderwijsdirecteur van het departement en het onderwijsmanagement. Subsidieaanvragen vanuit het departement worden zo gestroomlijnd en ondersteund.

Voor het aanvragen van onderwijsprojecten en subsidies zijn er verschillende mogelijkheden. Binnen de Universiteit Utrecht is er de Educatieve Middelen Pool (EMP) en het Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs (USO). Internationaal is er onder meer het NRO Commenius Programma

Informatie over het indienen van een subsidie aanvraag wordt meestal ook per email binnen het departement verspreid. Hou zelf ook via intranet en het Centre for Academic Teaching de deadlines en de procedures in de gaten.