Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Blended Learning

Binnen de Universiteit Utrecht en het Utrechtse onderwijsmodel zetten we de komende jaren in op ‘blended learning’. Er zijn veel definities in omloop over blended learning. De definitie die binnen de Universiteit Utrecht voornamelijk wordt gebruikt is die van Horn en Staker (2012).

Dit didactisch concept gaat uit van een integratie van contactonderwijs en online leren, waarbij de twee onderdelen elkaar versterken. IT-tools zoals weblectures en e-simulaties worden niet toegevoegd aan het onderwijs als extra voorziening, maar vervangen waar opportuun de traditionele vormen van contactonderwijs en zelfstudie. De student kan, tijd en plaats onafhankelijk, een groot deel van de kennis en inzicht verwerven door zelfstudie (zelfstandig en in groepsverband). Het contactonderwijs draagt bij aan verdiepende discussies, toepassing van kennis en inzicht en bespreking van complexe onderdelen.

Blended Learning sluit goed aan bij het Utrechtse onderwijsmodel dat zich kenmerkt door kleinschalig en activerend onderwijs waarbij de student centraal staat en verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling en studievoortgang. Goede docenten, persoonlijk, activerend onderwijs en regelmatige feedback in communities van studenten en docenten vormen de succesfactoren bij het studiesucces van Utrechtse studenten.

Meer informatie over blended learning is beschikbaar op de website van het UU-brede Educate-it programma. Ook zijn er verschillende online modules over blended learning beschikbaar die je als docent kunt volgen.