Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Apotheekbezoek “op maat” voor docenten

Als docent binnen de bachelor- en masteropleiding Farmacie, is het van groot belang om een goed beeld van het werkveld te hebben. Hierdoor kun je als docent:

  • studenten beter helpen het onderwijs te plaatsen binnen het vak van apotheker en hen beter ondersteunen bij het maken van een keuze voor een master;
  • in het onderwijs dat je verzorgt praktijkvoorbeelden geven en zorgen dat het onderwijs goed aansluit bij de dagelijkse (apotheek)praktijk.

Uit de brainstormlunches met docenten kwam naar voren dat sommige docenten aansluiting met de praktijk missen. Dit kan voortkomen uit het feit dat het soms lang geleden is dat een docent als praktiserend apotheker werkzaam was of omdat ze nooit in de apotheekpraktijk werkzaam zijn geweest. Graag willen we docenten de kans geven zich bij te scholen in de apotheekpraktijk door meeloop/kijk momenten in de ziekenhuisapotheek en/of openbare apotheek te organiseren.

In het najaar van 2018 hebben de eerste docenten een bezoek gebracht aan een apotheek:
Jet van der Zijden: “Ik vond het heel leerzaam om te zien wat er allemaal bij komt kijken en waar een apotheker zijn dag mee vult: een afwisselend beroep”
Daphne Deurloo: “Dat basisvakken als farmacokinetiek relevant zijn voor de beroepspraktijk kan ik nu met extra overtuiging aan de studenten overbrengen, o.a. door praktijk voorbeelden te benoemen”.
Marie-Rose Blokzijl: “De medicatie-beoordelingsgesprekken vond ik echt ontzettend interessant, vooral omdat er een enorm intercultureel aspect bij kwam kijken (waar ik helemaal niet aan had gedacht van tevoren)”

Klik hier als je het hele verslag wilt lezen van de ervaringen van deze drie docenten.

Het ‘op maat’ apotheekbezoek

Voorafgaand aan het apotheekbezoek formuleer je als docent een eigen leerdoel en geef je aan wat je met het geleerde binnen het onderwijs verwacht te gaan doen.

Mogelijke leerdoelen kunnen zijn:

  1. Praktijkinspiratie opdoen voor nieuw te ontwikkelen onderwijs. Hierbij zou bijvoorbeeld een bezoek gepland kunnen worden aan een apotheek waarin een specifieke patiëntenpopulatie komt (bijvoorbeeld poliklinische apotheek in een reumakliniek of ziekenhuisapotheek waar veel bereidingen gedaan worden).
  2. (meer) Feeling krijgen met het reilen en zeilen in een apotheek en het werkveld van de apotheker (wat gaan studenten nu na hun opleiding doen?).
  3. Specifieke leervragen, zoals bijvoorbeeld rondom communicatie over geneesmiddelen (een baliegesprek, medicatiereview of instructiegesprek).

Op basis van het leerdoel wordt een geschikte apotheek gezocht. Docenten worden ingedeeld in een groep van 4-6 docenten, zodat ook uitwisseling van ervaringen mogelijk is. Het project kan van start gaan zodra de eerste vier docenten zich aangemeld hebben.

Tijdsinvestering

Het ‘op maat’ apotheekbezoektraject bestaat uit de onderstaande onderdelen en vraagt naar verwachting een tijdsinvestering van ongeveer 1,5 dag (10-12 uur):

  1. Voorbereiding apotheekbezoek: formulering leerdoel & voorbespreking in groep (bijeenkomst met andere docenten, 1-2 uur);
  2. 1 dag of 2 dagdelen apotheekbezoek (afhankelijk van specifieke leervraag kan dit in overleg met de betreffende apotheek ingevuld worden, 8 uur);
  3. Reflectiebijeenkomst met andere docenten om bezoek na te bespreken en vervolgstappen (bijeenkomst, 1-2 uur).

Daarnaast zal de deelnemende docenten worden gevraagd kort hun ervaringen te delen binnen de docentenportal, zodat deze ook voor andere docenten beschikbaar is.

Voor wie?

Iedere docent kan zich (na overleg met leidinggevende) aanmelden voor het traject, meld je aan door contact op te nemen met Tamara Koehler.

Het organiseren van de apotheekbezoeken, of eigenlijk de match tussen docent en apotheek, zal gedaan worden vanuit UPPER. Je ontvangt de contactgegevens van de betreffende apotheek en maakt daar vervolgens zelf een afspraak mee.