Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

EMP

De Educatieve Middelen Pool (EMP) is ingesteld door het College van Bestuur en stimuleert initiatieven van faculteiten die gericht zijn op kwaliteitsverbetering en innovatie van het onderwijs. De EMP biedt ondersteuning op zowel een enkelvoudig vak, een studieonderdeel, methode of instrument als op een compleet curriculum, onderwijsorganisatie of kwaliteitsborging.

Voor elke faculteit/interfacultair cluster is jaarlijks 875 uur beschikbaar voor onderwijskundige ondersteuning. Daarvan wordt per faculteit/interfacultair cluster 10% afgezonderd ten behoeve van het professioneel consult voor docenten.

De EMP-uren moeten zo veel mogelijk ingezet worden ten behoeve van de universitaire en facultaire projecten uit het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs, met een minimum van 100 uur per project. De projecten zijn gericht op onderwijskundige vraagstukken die passen binnen het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht.

Elke faculteit kent zijn eigen interne procedure voor het aanvragen en toekennen van facultaire projecten uit het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs en EMP-projecten. Wil je weten hoe de procedure bij de faculteit Bètawetenschappen er uit ziet, neem dan contact op de USO/EMP-contactpersoon van de faculteit Bètawetenschappen.

Op intranet is meer informatie beschikbaar over de EMP.