Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Educate-it

Om de kwaliteit van het onderwijs nog verder te verhogen en in te spelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen zet de Universiteit Utrecht binnen het Utrechts onderwijsmodel de komende jaren in op onderwijsinnovatie met IT tools en blended learning als onderwijsconcept. Om dit te realiseren is het universiteitsbrede programma Educate-it ingesteld.

Het programma bestaat uit vier deelprojecten (E-lectures, E-assessment, ELO en Innovatieprojecten) die elk bijdragen aan de invoering van blended learning binnen onze universiteit. Naast deze vier deelprojecten zijn er twee generieke activiteiten die op programmaniveau worden uitgevoerd of gecoördineerd, namelijk docentprofessionalisering, en kwaliteit en onderzoek (naar de effecten van IT-gebruik in het onderwijs).

Als docent kan je bij Educate-it terecht om een innovatieproject aan te vragen, of als je op zoek bent naar ondersteuning om je onderwijs blended te maken. Ook biedt Educate-it online modules aan (blended learning, (digitaal) toetsen en kennisclips) en tref je op de website een overzicht aan van de beschikbare ITtools die het programma aanbiedt. Ook is er een overzicht van alle workshops en activiteiten die worden aangeboden.

De faculteit Bètawetenschappen heeft een eigen Educate-it website. Hierop kan je veel informatie en namen van collega’s vinden die je verder kunnen helpen als je met blended learning aan de slag wilt. Verder staat er bij de faculteit een programmateam voor je klaar als je behoefte heb aan didactische of technische ondersteuning.