Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Eerdere bijeenkomsten

11 december 2023  van 12.00 – 13.00 in David de Wiedgebouw -vergaderzaal M201
Presentatie: Dolfine Kosters
Onderwijsinnovatie: ondersteuning en financiering
Wil je jouw onderwijs naar een hoger niveau tillen en heb je hierbij ondersteuning nodig? We horen graag of en hoe we kunnen helpen! Tijdens deze docenten voor docenten-bijeenkomst maak je kennis met het team achter onderwijsinnovatie binnen de beleidsafdeling en Science Educate-IT. Ze zullen je informeren over de mogelijkheden voor ondersteuning.
Science Educate-IT ondersteunt docenten door functionele, inhoudelijke en didactische hulp te bieden bij het gebruik van IT en innovaties in het onderwijs. Dit omvat ondersteuning bij het gebruik van applicaties voor digitaal testen en evalueren van cursussen, maar ook Blackboard. Onze onderwijskundigen kunnen je helpen bij het creëren van blended ontwerpen, het gebruik van onderwijstools en deelnemen aan of adviseren bij USO-projecten.
In 2024 heeft de Faculteit Bètawetenschappen €481.000 en 750 Educational Resources Pool (EMP) uren beschikbaar voor ondersteuning van onderwijsinnovatieprojecten binnen de faculteit. Het budget wordt gebruikt om docenten te faciliteren bij het uitvoeren van een project, en EMP-uren worden gebruikt om onderwijsadvies te ontvangen. Voorbeelden van projecten zijn:
• Ontwikkeling van een nieuwe (soort) cursus
• Ontwikkeling van een programma/workshop voor docenten
• Onderzoek naar onderwerpen zoals genderverhouding, online onderwijs, serious games.
In deze presentatie zullen we ingaan op deze eerdere projecten en het proces voor het indienen van projecten in 2024. Van kleine verbeteringen in een cursus tot innovatieprojecten met een groot team over één of meerdere jaren: we staan klaar om je te ondersteunen!
13 oktober 2023  van 12.00 – 13.00 in David de Wiedgebouw -vergaderzaal M201
Presentatie: Anastasia Kondratyeva en Camille Oorlog
Het Honours Program of Pharmaceutical Sciences (HPPS) als verbinding tot samenwerking tussen docenten en studenten.
Het Honours Program of Pharmaceutical Sciences (HPPS) is ontwikkeld met als doel gemotiveerde Farmacie- en CPS-studenten met elkaar te verbinden en kansen te creëren om hun kennis en vaardigheden te verdiepen en te verbreden buiten het reguliere curriculum. Er zijn vele succesvolle en aangrijpende HPPS-projecten, waarvan veel in samenwerking met de docenten en onderzoekers van zowel binnen als buiten de faculteit zijn. Het is niet verwonderlijk dat het concept van samenwerking tussen docenten en studenten voortdurend evolueert en dat de samenwerking een cruciaal element is in de verbetering van het onderwijs en de groei van de student. Het is daarom cruciaal dat de geïnteresseerde docenten en studenten op de hoogte zijn van het Honours-programma en de voordelen die het voor betrokken partijen kan opleveren om deze docent-student interactie te blijven benutten binnen de Honours-gemeenschap. Het doel van deze bijeenkomst zal daarom zijn om HPPS en de mogelijkheden ervan te introduceren, terwijl we ook brainstormen en ideeën delen over hoe we samenwerking kunnen faciliteren en de onderwijservaring kunnen verbeteren.
26 september 2023  van 12.00 – 13.00 in David de Wiedgebouw -vergaderzaal M201
Work Integrated Learning (WIL) – the Modern WIL Model Developed Down Under
Since 2017, the University of Wollongong (UOW) has undertaken a strategic mission aimed at enhancing our teaching and learning practices to strengthen student achievement. Concurrently, we have been enhancing our programs to ensure that each student gains access to practical, inquiry-based learning experiences relevant to the real world. As part of these endeavours, various initiatives have been launched, including a framework dedicated to promoting, monitoring, and enhancing Work-Integrated Learning (WIL) at UOW including a mapping of all subjects across the university. The primary goal is to offer every UOW student the opportunity to participate in a range of purposefully-structured, learner-centred WIL opportunities integrated into their academic journey. In this interactive talk, Associate Professor Michelle J. Eady will present a comprehensive account of her university-wide initiatives related to WIL, culminating in her establishment as a globally recognised expert in the field. Notably, she initiated the first-ever Special Issue on Indigenous WIL.Dr. Michelle J. Eady is an Associate Professor in the School of Education at the University of Wollongong, Australia, and the President (2022 – 2024) of the International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL).
23 Mei 2023  van 12.00 – 13.00 in David de Wiedgebouw -vergaderzaal M201

Presentatie: Everaldo Redout en Thom Stroink
De nieuwe bachelor cursus “Spelend bereiden”
Gamification is een populaire trend binnen het onderwijs waarbij elementen uit games worden gebruikt om het leerproces te verbeteren. Deze onderwijsmethode is toegepast voor het ontwikkelen van de keuzecursus: ‘Spelend bereiden’ (FA-BA321). We nodigen je uit om deel te nemen aan de komende bijeenkomst, waar we uitgebreid zullen ingaan op dit onderwerp.

25 April 2023 Docenten voor Docenten van 12.00 – 13.00 in David de Wiedgebouw -vergaderzaal M201
Presentatie: Liesbeth Bijlsma

UpdateCentre of Pharmaceutical Teaching and Educational Research
Afgelopen zomer heb ik onsCentre of Pharmaceutical Teaching and Educational Researchaan jullie geïntroduceerd en uitgelegd hoe we dit center willen opbouwen ter ondersteuning van onze docenten en het verder verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Ondanks dat dit binnen de organisatie nog niet duidelijk zichtbaar is, is er sindsdien veel gebeurd. Daarom zal ik tijdens deze Docenten voor Docenten een update geven over de voortgang van dit project, delen hoe we denken dat de doelen van COPTER gevangen kunnen worden in verschillende, specifieke teams en welke competenties we binnen die teams denken nodig te hebben om deze effectief te laten zijn. Na deze update zullen we de rest van de bijeenkomst gebruiken om feedback op te halen over onze plannen voor COPTER.

Update building the Centre ofPharmaceutical Teaching and Educational Research
Last summer I have introduced you to our Centre of Pharmaceutical Teaching and Educational Research and explained how we would start building this local center to better support our teachers and further improve the quality of our education. Although not yet clearly visible within the organization, a lot has happened since then. Therefore, during this Teachers for Teachers meeting, I will give an update on our progress, share with you how we think COPTER’s aims can be captured in different dedicated teams, and what competencies we believe are needed for making these teams effective. After this update we will spend the rest of the meeting gathering your feedback on our plans for COPTER.

28 Maart 2023 Docenten voor Docenten van 12.00 – 13.00 in David de Wiedgebouw -vergaderzaal M201
Presentatie: Rob Heerdink

OpenAI/ChatGPT in (onderzoek en) onderwijs
Een presentatie en interactieve discussie over de kansen en gevolgen van de opkomst van ChatGPT in ons (onderzoeks- en) onderwijs.

OpenAI/ChatGPT in (research and) education
A presentation and interactive discussion on the opportunities and consequences of the emergence of ChatGPT in our (research and) education. 

21 Maart 2023 Docenten voor docenten van 12.00- 13.00 David de Wiedgebouw-vergaderzaal M2.01
(Science) Educate-it: Strengthen your education!
New year, new us. Are you interested in the new tools that Educate-it is offering you?
Are you interested in what innovations (Science) Educate-it is promoting and researching?
Would you like to experience an activity you can do with your students during a lecture to keep them interested all the way through?
Then join Kim and Thomas as they will tell you all about (Science) Educate-it, educational tools, and innovations in education!

21 Februari 2023 Docenten voor docenten van 12.00- 13.00 David de Wiedgebouw-vergaderzaal M2.01

Let’s play: An escape room on ADME principles in a course on basic pharmacology (FA-CPS102)

Op 21 feb 2023 zullen Freija ter Heegde en Anneke van Houwelingen jullie bijpraten over de ‘game-based learning’ binnen de farmacie en ontwikkeling van de farmacokinetiek escaperoom. Tevens presenteren zij de uitkomsten van hun onderzoek naar het effect van de farmacokinetiek escaperoom op de motivatie van studenten en de perceptie van studenten over het gebruik van de escaperoom als formatief feedbackmoment.

On the 21st of February 2023, Freija ter Heegde and Anneke van Houwelingen will catch you up on the development of “game-based learning” within pharmacy education. The recently developed and implemented escape room on pharmacokinetics for CPS102 will be used as an example. The speakers will present the outcome of the implementation of this form of game-based learning and the effect it has on the motivation of the students and the effectiveness of using an escape room as a formative feedback moment.

24 Januari 2023 Docenten voor docenten in het David de Wiedgebouw van 12.00-13.00 u in M201 (vervallen)

Inclusief Onderwijs – Presentatie Jeroen Janssen (FSW)

Hoe zorg je ervoor dat alle studenten zich welkom voelen aan de universiteit? In het project ‘Developing an Inclusive Curriculum and Learning Environment’  hebben we hulpmiddelen voor docenten en coördinatoren ontwikkeld die hen hierbij helpen. In deze DvD laten we u op een interactieve manier kennismaken met twee van deze hulpmiddelen: de reflection tool inclusive curriculum en de inclusive teaching toolbox. De reflection is bedoeld als instrument om in een cursusteam een reflectie en dialoog op gang te brengen over de mate waarin het lukt om een inclusieve leeromgeving voor studenten te realiseren. De inclusive teaching toolbox is ontworpen om docenten te helpen om veranderingen aan te brengen in hun onderwijs die hen helpen een inclusieve leeromgeving te creëren.Jeroen Janssen, FSW

29 november 2022 Docenten voor docenten in het David de Wiedgebouw – van 12.00-13.00 u – M201

Crowdsourcing ideas for the “leerlijn” Drug research

 On behalf of the Leerlijnteam Drug research, Ed Moret will introduce the leerlijn and then ask you to form groups and to discuss which knowledge is needed for our students and in which phase. We will do this by discussing which visualisations should be understood by our students at the end of the bachelor. Think about Scatchard plot, Kaplan Meijer plot, Violin plot etc. And think which visualisations are needed for every BSc of pharmacy and which visualisations are needed for doing research in your division. We would like to form teams from the same Division to do this, so we hope to have sufficient attendance from all Divisions, teachers and researchers.

A laptop is handy; because “geeltjes” are not the best way to do this. 

18 oktober 2022 Docenten voor docenten in het David de Wiedgebouw – van 12.00- 13.00 u – M101 

Privacy in jouw onderwijs en/of onderzoek

Op 18 oktober praten Frans Huigen en Mercedes Beltrán – Data Stewards van de faculteit – jullie bij over privacy in onderwijs en onderzoek, en in het bijzonder het onderwijskundig praktijkonderzoek (SoTL-onderzoek). In breder verband frissen ze jullie geheugen op en gaan specifiek in op thema’s die kunnen spelen in jullie dagelijkse praktijk. Denk dan bijvoorbeeld aan groepsfoto’s van studenten: mag je die zomaar delen met je collega’s? En waarom dan wel of niet eigenlijk?

Een recente ontwikkeling zien we in het onderzoek met gegevens van en informatie over onze studenten zelf: hoe verbeteren we onze onderwijsdienstverlening? En hoe zorg je er nu voor dat je dit type onderzoek gewoon kunt doen, en tegelijkertijd de privacy van je studenten respecteert? Mercedes en Frans zullen de tijd nemen om antwoord te geven op jouw vragen, schroom niet die te stellen!

Privacy in your education (and) research

On 18 October, Frans Huigen and Mercedes Beltrán – Data Stewards at the faculty – will update you on privacy in research and education, and in research in teaching in learning (SoTL research). They will refresh your memory in general terms when it comes to privacy, and will specifically address current topics that you tackle daily. Are you for instance allowed to share student group pictures with your colleagues? And why can or can’t you?

We recognise a recent development in using student generated data for research purposes and eventually improving your education. Mercedes and Frans will take the time to answer your questions and problems as well, do not hesitate to ask!

20 September van 12.00 – 13.00 uur in het David de Wiegebouw – zaal M201 – Presentatie van Anneke van Houwelingen 

Why, how, and what of ‘Community engaged learning’

‘Community engaged learning’ wordt gezien als effectieve methode om studenten voor te bereiden om hun potentiële rol in de gemeenschap en samenleving. Via ‘community engaged learning’ passen studenten hun kennis en vaardigheden toe in de praktijk waardoor zij attituden en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn binnen het werkveld. Tijdens deze bijeenkomst zal Anneke ingaan op wat ‘community engaged learning’ is, hoe en waarom zij dit heeft toegepast binnen haar keuzecursus en welke effecten zij heeft geobserveerd. Ook gaan we exploreren hoe ‘community engaged learning’ zou kunnen worden toegepast binnen andere cursussen.

Why, how, and what of ‘Community engaged learning’

Community Engaged Learning has been identified as an effective tool to prepare students for their potential role in the community and society. Via Community Engaged Learning students put their academic knowledge into practice and develop professional attitudes and skills. During this meeting Anneke will explain what community engaged learning is, why and how she implemented Community Engaged Learning in an elective course on pain, and she will share her experiences and observations on students’ learning. We will also explore how Community Engaged Learning can be implemented in other courses.

21 Juni 2022 van 12.15 – 13.00 uur in David de Wiedgebouw – zaal M201 – Presentatie van Jet van der Zijden

Post-COVID onderwijs: hoe krijgen we studenten weer bij de les?

De COVID-periode heeft zijn weerslag gehad op het onderwijs, docenten en studenten.  Hoewel de periode grotendeels voorbij lijkt te zijn, zijn de gevolgen nog steeds te merken. Studenten komen niet meer naar de campus, voelen zich mentaal niet goed en hebben leerproblemen/-achterstanden.

De eerste resultaten van mijn onderzoeksproject naar interacties binnen het eerstejaars tutoraat laten (net als eerder onderzoek) zien hoe belangrijk interactie en persoonlijk contact in het onderwijs zijn. Niet alleen voor het persoonlijk welbevinden, maar ook voor het leren (van en met elkaar)  en het creëren van verbinding. In deze DvD wil ik kort stilstaan bij de resultaten van mijn onderzoeksproject en op basis daarvan met elkaar in gesprek gaan over hoe we deze “coronageneratie” weer bij de les kunnen krijgen.

Post-COVID education: how do we get students back on track?

The COVID period has had an impact on education, teachers and students. Although the period seems to be over, the consequences are still being felt. Students no longer come to campus, feel mentally exhausted and have learning difficulties or deprivations.

The first results of my research project on interactions within the first-year tutoring program show (just like previous research) how important interaction and personal contact are in education. Not only for personal well-being, but also for learning (from and with each other) and creating a sense of community.. In this Docenten voor Docenten, I want to briefly reflect on the results of my research project and, based on that, discuss how we can get the “corona generation” back on track.

24 mei 2022 Vervallen  

12 April 2022 van 12.15 – 13.00 uur in David de Wied gebouw – zaal M201. Presentatie  over het nieuw master programma, Bioinformatics en BioComplexity

Sinds september 2020 is er een nieuw master programma, Bioinformatics en BioComplexity. Dit 120 EC master programma is het vervolg op het succesvolle Bioinformatica profiel.
Bioinformatica en BioComplexity brengt de wereld van biologische data analyse en modelleren van biologische systemen samen in één programma. Bas van Breukelen is de coordinator en mede oprichter van dit master programma en vertelt jullie graag meer over het prorgamma in deze DvD.

22 Februari 2022 van 12.00 – 13.00 (online) Presentatie evalueren van docentportfolio’s 

Tijdens deze DvD zal de BKO-SKO commissie toelichten hoe zij de docentportfolio’s evalueren, wat hierin belangrijke aspecten zijn en hoe zij daarbinnen o.a. de studentevaluaties betrekken”.

During this DvD The BKO-SKO committee will discuss the subject of evaluations. They will explain how teacher portfolios are evaluated, wat important aspects of this evaluation are and how student evaluations are used in this evaluation.”

25 Januari 2022 van 12.00 – 13.00 (online) Presentaties nieuwe studieprogramma’s  

Presentatie van Renske van Gestel over de “New Bachelor Clinical Sciences (Zorg, Gezondheid en Samenleving)”

In september 2022 the new interdisciplinary bachelor program Zorg, Gezondheid en Samenleving will start. This bachelor program is a collaboration of the Faculty of Medicine, the Faculty of Veterinary Medicine and the Faculty of Science. We focus on ambitious students with a broad interest for health and disease. The bachelor program will use innovative forms for teaching and assessment like programmatic assessment.

Presentatie van Eric Huizinga over de “New multidisciplinary and international Bachelor’s degree programme to decipher the molecular processes of life”.

Utrecht University has started a new Bachelor’s degree programme: Molecular and Biophysical Life Sciences (MBLS). The programme combines a broad range of disciplines within the exact sciences and is offered entirely in English.

30 november van 12.00 –  13.00 u 

Evaluatieprocedure van de cursussen door de O(A)C Farmacie: Paul Henricks en Stefanie Oosterveld (student)
Op dit moment is er veel gaande rondom de evaluaties van de cursussen. De OAC geeft tijdens deze DvD bijeenkomst een korte impressie rondom het proces van de cursusbeoordelingen: feedback vanuit de coördinatoren, Caracal evaluaties, etc.

26 oktober van 12.00 – 13.00 u (online) presentatie Science Educate-IT

Hoe kan Science Educate-IT docenten eventueel ondersteunen/ adviseren.

Op 26 oktober zullen wij, Thomas en Daphne van Science Educate-IT, aanwezig zijn tijdens het ‘docenten-voor-docenten overleg. We zullen onze nieuwe thema’s voor het academische jaar 2021-2022 presenteren. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan Augmentend- en Virtual Reality, games for learning en programmatisch toetsen. Daarnaast zullen we nog wat opfrissen over de ondersteuning die we al langer aanboden en nog steeds blijven bieden.

We hopen jullie de 26e te zien!

28 september van 12.00-13.00 u (online) presentatie Irma Meijerman “Roadmap bij Farmacie”

Do you want to test whether a possible solution to a problem that you experienced in your teaching works, try out a new teaching practice, or maybe better understand your students learning? If so, you’re should join us at the docenten-voor-docenten meeting of September 28. From 12-13h we will show you how to take a systematic, research-informed approach to these questions, according to the principles of Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). This will not only stimulate you to work on these questions, and improve the learning of your students, but will also improve conversations with your colleagues and inspire you to think more deeply about teaching and learning. 

 In the ‘docenten-voor-docenten’ meeting of September 28, 12.00 – 13.00 you will be introduced to SoTL and take the very first step to thinking about a possible SoTL-project of your own. 

If you want to continue working on your project and get more information about how the Roadmaps continues and take next steps in your own project(step 2 and 3), you can join us at a workshop on November 1, 13.30-16.30. For this workshop you have to register before October 15 by mailing Marcellina Vermeesch.

29 juni 2021 van 12.00- 13.00 u (online) Jet van der Zijden

USO-project: “Screencast feedback geven” Feedback speelt een belangrijke rol in het leerproces van studenten en is bij voorkeur effectief én efficiënt. Dat maakt het geven van goede feedback een complexe taak waarbij factoren als timing, hoeveelheid, focus en methode van invloed kunnen zijn. In de cursus academische vaardigheden (Ba-100) hebben we gebruik gemaakt van screencasts voor het geven van feedback op verslagen. Het begrip van studenten, en de ervaringen van zowel studenten als docenten zijn onderzocht. Tijdens de docenten voor docenten willen we de resultaten van het project met jullie delen, maar vooral ter inspiratie om met elkaar in gesprek te gaan over de effectiviteit en efficiëntie van feedback in ons eigen onderwijs.

15 juni 2021 van 12.00 – 13.00 (online) Lucianne Groenink

The College of Pharmaceutical Science (CPS) is the three year international Bachelor’s study track of Pharmaceutical Sciences for students that are particularly interested in drug discovery and development. The Programme was launched in 2010 and has proven very successful and highly valued (Visitatie 2019). Yet, after 10 years it became important to evaluate the content, teaching philosophy and alignment of the Programme as a whole.

We, the CPS2021 team, recently finished this evaluation and we now would like to share the proposed adjustments with you. We hope to see many of you during this meeting and are looking forward to your feedback and suggestions.

11 mei 2021 van 12.00- 13.00 u (online) Anouk Schuren en Irma Meijerman 

Duurzaamheid in het farmacie-onderwijs

“Samen de wereld duurzaam verbeteren” is een nieuwe strategie van de UU. Het doel is dat op termijn al het onderwijs wordt gevormd rondom de Sustainable Development Goals. Wat zijn die Goals? Wat heeft duurzaamheid met farmacie te maken, en hoe kan je hier als docent mee aan de slag?

In deze Docenten voor Docentenbijeenkomst gaan we in de op de raakvlakken van de farmaceutische sector met het klimaat en de bewustwording van de problemen. We dagen je uit om na te denken over de rol van duurzaamheid in het Farmacie onderwijs en over mogelijkheden voor je eigen cursussen.

13 april 2021 van 12.00 – 13.00 uur – Presentatie Urkund door Rene van Nostrum
De examencommissie is onder andere belast met de beoordeling van fraude en plagiaat en stelt dientengevolge sancties vast. De rol van de docent en examinator is het constateren ervan, waarvoor momenteel Urkund een belangrijk gereedschap is als opvolging van Ephorus.
In deze presentatie zal de procedure tussen constatering en beoordeling worden uiteengezet, en een korte uitleg worden gegeven over het toepassen van Urkund.
Daarna is er nog ruim tijd over voor het beantwoorden van vragen en eventueel het bediscussiëren van casussen.

23 maart 2021 van 12.00-13.00 u (online) Roos Masereeuw

Binnen de bachelor farmacie is de leerlijn Drug Disposition ontwikkeld waar het farmacokinetiekonderwijs is ingebed. De basis hiervoor wordt in het eerste jaar in de cursus BaFa105 gelegd en in het tweede en derde studiejaar wordt hierop voortgebouwd in complexiteit van de farmacokinetiek. Hier doet zich echter wel een knelpunt voor doordat in de opbouw van het curriculum geen rekening is gehouden dat een van tevoren opgestelde volgorde van de onderwijsblokken door een deel van de studenten vanaf het tweede jaar niet zo wordt gevolgd, waardoor de bouwstenen van de leerlijn niet altijd goed op elkaar aansluiten. In deze DvD zal ik de huidige situatie en de knelpunten presenteren. Graag wil ik met jullie van gedachten wisselen hoe we flexibiliteit in het onderwijsprogramma kunnen brengen zodat de diverse onderdelen van de farmacokinetiek uiteindelijk wel als bouwstenen in elkaar vallen.

26 januari 2021 van 12.00 -13.00 u (online) Annemarie Heersche 

Resultaten en ervaringen van het USO-project: ‘Ontwikkelen en testen van een rubric die gebruikt wordt bij mondelinge toetsen om docenten te ondersteunen bij de beoordeling en studenten feedback te geven’.

10 n0vember van 12.30 – 13.30 u (online) Ferdi Engels

Internationalisering, ook bij Farmacie.

Internationalisering kan het hoger onderwijs veel brengen. Zo kunnen studenten en docenten kennis maken met meerdere culturele invalshoeken. Een internationale mix van studenten en docenten kan de kwaliteit van onderwijs verstevigen.

We zullen voorbeelden zien van internationalisering die ook voor Farmacie interessant, zinvol en haalbaar zijn.

22 september van 12.00 – 13.00 u (online locatie volgt nog) door Toine Pieters en Frans van Dam

Het Teaching & Learning Lab (TLL) is een active learning space is gecombineerd met een studio voor clips en live onlineonderwijs. Het TLL biedt docenten de mogelijkheid om te experimenteren en hun onderwijs te verbeteren. Bij campusonderwijs passen docenten en studenten de ruimtes volledig aan hun didactische wensen aan. In de studio nemen docenten kennisclips op, met ondersteuning door een cameraman. Daarnaast bevat de studio een virtual classroom voor live interactieve sessies waarin studenten bijna het gevoel hebben fysiek aanwezig te zijn.

Tijdens de bijeenkomst Docenten voor docenten laten Toine Pieters en Frans van Dam je alle mogelijkheden zien die het TLL te bieden heeft. Meer info: www.uu.nl/tll

28 april 2020 (13.00 – 14.00) Online toetsen: de eerste ervaringen

Gepresenteerd door: Mirjam Hempenius

De eerste online toetsen zijn afgenomen. Hoe zijn deze toetsen opgezet, waar moet je aan denken en wat zijn de ervaringen? Tijdens de Docenten voor Docenten zal Mirjam Hempenius vertellen hoe de online toetsen bij MA107 en MA303 zijn verlopen en kunnen ervaringen gedeeld worden.

31 maart 2020 (12.15 -13.00) wil Ed Moret (examencommissie School of Pharmacy) een discussie voeren over aanvulling, zodat volgend jaar iedere docent en student weet waar ze aan toe zijn.

Het College voor beroep voor de examens heeft haar uitspraken sinds 2010 openbaar gemaakt. https://students.uu.nl/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/klachten-bezwaar-en-beroep/college-van-beroep-voor-de-examens-cbe/uitspraken-college-van-beroep-voor-de-examens-cbe

Bij het onderdeel Aanvullende tentamenvoorziening staan 14 uitspraken, waarvan 9 bij farmacie.

Hoe komt dit? Omdat onze studenten de regels niet kennen. En dat komt omdat onze docenten de regels niet kennen. En dat komt omdat ze in de bachelor en master anders zijn en ook anders worden gecommuniceerd.

18 februari 2020 (13.00 – 14.00)

Onderwijsontwikkeling: de rol van de student – Aukje Mantel Teeuwisse en  Danny den Hamer (student)

Verdienen studenten een plek bij het ontwikkelen van nieuwe vakken? Werkt dit voor ieder vak? Zouden ze ook een plek moeten krijgen bij het verwerken van de onderwijsevaluaties? Op basis van de ontwikkeling van de keuzecursus Digitale Farmaceutische Zorgverlening zullen ervaringen worden gedeeld vanuit docenten- en studentenperspectief.

21 januari 2020 

Nieuwe brede klinische bachelor “Clinical sciences”: Renske van Gestel

In samenwerking met Diergeneeskunde en Geneeskunde wordt er een nieuwe brede klinische bachelor opgezet. Binnen deze bachelor zal er naast de meer ‘standaard’ klinische onderwerpen zoals pathologie ook aandacht zijn voor andere factoren die invloed hebben op de gezondheidszorg waarbij je kunt denken aan ethiek, technologie en de rol van de samenleving. Daarnaast is er veel aandacht voor persoonlijke vorming. Deze bachelor wordt momenteel ontwikkeld en de input van de Farmacie docenten wordt zeer gewaardeerd!

29 oktober 2019

Hoe kunnen wij als opleiding de studenten stimuleren in hun academische ontwikkeling? – Karin Slot

Een docent moet zijn studenten eerst leren kennen om ze goed te kunnen begeleiden. Maar welke ontwikkeling doorlopen studenten in hun studie op het gebied van autonomie, kritisch denken, zelfinzicht, langetermijneffecten, motivatie, etc.? Waar is individuele ontwikkeling zichtbaar, en op welke gebieden kan een student nog meer vooruitgang boeken? In BA100 zijn we bezig met een toolontwikkeling die dit proces inzichtelijk maakt. Reflecteer en denk kritisch mee in de leefwereld van studenten: wat zijn hun ontwikkelingsmogelijkheden en valkuilen?

28 mei 2019

Procedures rondom de toetsinzages – Aynur Aydinli-Taspinar

Tijdens docenten voor docenten willen we graag in kaart brengen wat onze doelstelling is bij de inzages en op welke manieren de inzages georganiseerd worden. Ga je in op inhoudelijke vragen of niet, gebruik je wel of geen antwoordformulier enz. De doelstelling van deze bijeenkomst is om te kijken of we een ideale procedure kunnen beschrijven en hoe we het leuk kunnen maken/houden voor zowel docenten als studenten.

Resultaten brainstrom.

23 april 2019
Leerlijnen – Frits Flesch

Waarom is het voor docenten en studenten belangrijk om overzicht te hebben over het curriculum? En hoe zorg je voor overzicht en geef je dit op een goede manier vorm? Tijdens deze docenten voor docenten zal aandacht worden besteed aan leerlijnen en worden besproken hoe je een leerlijn het beste kunt indelen. Ook zal worden gekeken wat de gevolgen zijn van een bepaald standpunt, studenten, docenten of beleidsmakers, voor de vormgeving van een leerlijn.
Leerlijnen 23 apr 19 – Presentatie

26 Maart 2019
Effective activities that help close the gap between teaching and research.Nick Grindle – UCL Arena Centre for Research Based Education

Most teachers want their research to relate to their teaching, and vice versa. This meeting explores ways to make it happen and includes a presentation on how a ‘Meet the Researcher’ activity at University College London has helped students connect with researchers and their work. At UCL we found that the teachers adapted the activity in different ways and that these adaptations led to rich leaning outcomes. We concluded that students can engage meaningfully with researchers and with research publications, that it is especially helpful for new students, and that it has potential to be the backbone of a research-based curriculum.

26 Februari 2019
Concept mapping
– Irma Meijerman
In this ‘Docenten-voor-Docenten’ Irma Meijerman will share her experience with a workshop she attended at the ISSoTL conference about Concept Mapping. Concept mapping refers to a visual representation of key ideas or thoughts in a graphic or pictorial form. Concept mapping allows students to identify relationships between seemingly isolated concepts while developing a cohesive knowledge structure. In this DvD meeting examples of concept mapping to study anatomy, physiology and pharmacology at a nursing school will be shared. In addition the usefulness of concept mapping in our own curriculum will be discussed.

Student perceptions of using concept maps _Presentation and Conclusions

Carr-Lopez et al (2014) – The utility of concept maps to facilitate Higher-Level learning in a large classroom setting

22 Januari 2019

Subject: Capturing lectures: friend or foe?
ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Dit geldt natuurlijk ook voor het onderwijs. Er zijn al langer mogelijkheden om hoorcolleges op te nemen. Wat zijn de voor- en nadelen van het opnemen van hoorcolleges? Maar ook hoe stimuleren we studenten (en docenten) om de opnames op de juiste manier te gebruiken?

De bijeenkomst werd geleid door Elly Langewis. Zij heeft jarenlange ervaring met ICT in het onderwijs bij Biologie.
DVD Farmacie 22 jan 2019 – presentatie
Website: Ervaringen met e-lectures

20 November 2018

Renske van Gestel – Het Bachelor Werkstuk in het nieuwe curriculum
Dirk Rijkers – Keuzecursus Molecuul en Geneesmiddelen (BA-111)

Tijdens de keuzecursus Molecuul en Geneesmiddelen¹ (FABA-111) wordt het proces van geneesmiddel-ontwikkeling vanuit chemisch perspectief benaderd. Het ontwerp, de chemische synthese, en vervolgens de activiteitsbepaling staan centraal en de studenten doorlopen deze drug design cycle aan de hand van een ester en een zelfbedacht protocol voor een amide. Didactisch stoelt deze cursus op elementen van ‘inquiry-based learning’, ‘research-based learning’, ‘peer teaching’, en ‘design-based research’. Daarnaast is in deze cursus een onderzoek gaande om honours-onderwijs te laten uitstralen naar regulier onderwijs.

23 Oktober  2018

Karin Slot  –   Presentatie “Een kijkje in de keuken van FA-BA101: ‘sneak preview & behind the scenes”
Marjolein de Ruwe – Highlights van de AMEE 2018 – Presentatie, Verslag

25 September 2018

Marianne Verdel – MA101 –  Presentatie
Lenneke Minjon – MA104 – Presentatie