Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Introductie

Als nieuwe docent komt er veel op je af en is het lastig om door de brij aan informatie op veel verschillende plekken je weg te vinden. Deze docentenportal voor docenten Farmacie is een goed startpunt. Ook kun je informatie vinden op de intranetpagina van Universiteit Utrecht (UU) en de daaraan gekoppelde intranetpagina voor docenten van de faculteit Bètawetenschappen.

De UU heeft een intranetpagina met een link met informatie voor nieuwe medewerkers. Die pagina neemt je stapsgewijs mee door de portal en geeft aanvullende informatie waar dat nodig is. Neem je tijd om deze portal, de links en eventuele andere links op de intranetpagina te bekijken; het zal je een beter beeld geven van de opleidingen, de faculteit en de UU, en je ook helpen bij praktische vragen die je hebt. Op de internetpagina Werken bij de Universiteit kun je informatie vinden over arbeidsvoorwaarden en professionele ontwikkeling.

Solis-id
Van de UU krijg je een Solis-id. Het Solis-id is een gebruikersnaam, en geeft in combinatie met je wachtwoord, toegang tot alle universitaire diensten van de Universiteit Utrecht, zoals de intranetpagina’s, de zoeksystemen van de Universiteitsbibliotheek en je e-mail. Meer informatie over Solis-id vind je op de website van Information and Technology Services (ITS).Op de homepage van ITS vind je een link naar IT-Handleidingen, zoals handleidingen om de wifi van de universiteit (Eduroam) in te stellen op je mobiele devices, Outlook en je agenda te synchroniseren met mobiele devices, thuis te werken en het gebruik van de U- en O-schijf voor al je data.

Bij Organisatie vind je meer informatie over de organisatie van de UU, de faculteit en het departement Farmaceutische Wetenschappen. Op die pagina vind je ook de aanspreekpunten binnen het departement zoals de onderwijs/opleidingsdirecteuren en de studieadviseurs.

Voor overige vragen kun je natuurlijk terecht bij je leidinggevende, maar er is ook een mentoraat. In het mentoraat kun je een docent kiezen met wie je in je startperiode kunt afspreken en die je kan ondersteunen bij het vinden van je weg in het onderwijs. Momenteel wordt het mentoraat opnieuw opgezet. Aanvullende informatie volgt.

Starten als docent
Om als nieuwe docent meer te weten over de opleidingen bij Farmaceutische Wetenschappen ga je naar Curriculum. Daar vind je informatie over de bachelor en master Farmacie, het College of Pharmaceutical Sciences (CPS) en de master Drug Innovation (DI). Op de pagina Praktische informatie vind je links naar praktische informatie die van belang is voor docenten, zoals bijvoorbeeld over roostering, voorbereiden van cursussen, het timeslotmodel voor het onderwijs en de jaarplanning. Voor een overzicht van aanspreekpunten binnen het onderwijs is er de contactpagina.

Om startende docenten te ondersteunen is de Universiteit Utrecht begonnen met Start to Teach, een nieuw traject voor medewerkers van de UU die starten met het geven van onderwijs. Vanuit het departement Farmaceutische Wetenschappen wordt ook jaarlijks een basiscursus Didactiek verzorgt voor startende docenten en docenten/AIO’s/postdocs met weinig onderwijservaring. Informatie hierover en mogelijkheden voor aanmeldingen krijg je per e-mail.

De Universiteit Utrecht heeft een kwalificatiesysteem voor docenten. Van alle docenten wordt verwacht dat zij een basiskwalificatie onderwijs behalen (BKO). Alle informatie en de verplichte BKO-cursus is te vinden onder Docentontwikkeling – BKO en SKO. Neem als je je BKO wilt halen in ieder geval eerst contact op met je leidinggevende. Als je inhoudelijke vragen hebt over de BKO, bijvoorbeeld over de relevantie van eerdere onderwijservaringen, kun je contact opnemen met de secretaris van de facultaire BKO/SKO-commissie, Susannah Standing, via science.bko.sko@uu.nl. Via deze weg kun je je ook aanmelden voor het BKO-traject.

Voor je verdere ontwikkeling als docent kun je meer informatie vinden onder Cursussen Universiteit Utrecht. Het is in ieder geval aan te raden om je aan te melden bij de Teaching Academy Utrecht University (TAUU). TAUU is een initiatief van docenten en voor docenten en zij organiseren regelmatig (gratis) bijeenkomsten en workshops . Ook vanuit het Centre for Academic Teaching( CAT) worden regelmatig lezingen en workshops georganiseerd (zie ook Ondersteuning). Op zowel de website van TAUU als CAT vind je ook een agenda met onderwijsbijeenkomsten, workshops en lezingen.
Bij Ondersteuning vind je verder allerlei andere organisaties en mogelijkheden voor je ontwikkeling als docent, zoals aanbevolen boeken, internetpagina’s en literatuur.
Onderwijskwaliteit en Organisatie omvat belangrijke informatie over toetsing en examinering, maar ook over het beleid en de organisatie van de UU, de faculteit Bètawetenschappen en het departement Farmaceutische Wetenschappen.

Met deze portal en de links hopen we dat je je weg als docent kunt vinden. Mocht de portal niet duidelijk zijn of als je onderdelen mist of graag toegevoegd zou willen hebben, neem dan contact op met het secretariaat van het onderwijsinstituut Farmaceutische wetenschappen.