Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Congressen en organisaties

Het bezoeken van onderwijskundige congressen draagt bij aan je eigen persoonlijke ontwikkeling als docent en het vergroten van je netwerk. Daarnaast is het belangrijk om de opleiding (internationaal) te vertegenwoordigen en te laten zien wat er binnen Farmacie Utrecht gebeurt op het gebied van onderwijskundige ontwikkelingen en onderwijskundig onderzoek. Tijdens het bezoek aan een congres kunnen ook contacten gelegd worden voor samenwerking met andere (internationale) opleidingen, zowel binnen de farmacie en de farmaceutische wetenschappen als daarbuiten (bijv. met geneeskunde en andere medische opleidingen).

AMEE-Conference, Glasgow 2015

Voor het deelnemen aan een congres gelden een aantal voorwaarden:

  • Voor de vergoeding van de kosten van een congresbezoek moet op tijd (minimaal twee maanden voor het congresbezoek) een aanvraag worden ingediend bij het onderwijsinstituut van het departement. Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier congres. De aanvraag bestaat uit een motivatie voor het bezoek aan het congres en een budgetbegroting.
    Het management bepaalt of goedkeuring wordt verleend. Dit gebeurt op basis van motivatie, andere aanvragen (maximaal aantal personen per congres), eerder congresbezoek en het (nog) beschikbare budget.
  • Bij voorkeur dien je een abstract in voor het desbetreffende congres.
  • Na afloop van het congres deel je je ervaringen en belangrijkste leerpunten met andere docenten, bijvoorbeeld via onderwijsbijeenkomsten binnen het departement. Een verslag voor de docentenportal is verplicht. Als uitgangspunt kun je daarvoor het formulier Verslag Congresbezoek gebruiken. Het verslag kan worden gemaild naar Irma Meijerman.
  • Stuur ook  (indien van toepassing) je eigen bijdrage aan het congres (b.v. poster, abstract, PowerPointpresentatie) naar Irma Meijerman.