Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (USO)

De Universiteit Utrecht stimuleert al jarenlang onderwijsinnovatie projecten en hecht grote waarde aan uitstekend onderwijs en goed docentschap. Om dit te faciliteren bestaat sinds 2013 het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs. Jaarlijks is twee miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning van onderwijstalent en onderwijsinnovaties. Succesvolle voorbeelden uit de afgelopen jaren lagen bijvoorbeeld op het gebied van (digitale) didactiek & toetsing, activerend leren, matching & selectie, honoursonderwijs en de vernieuwing van de masterfase.

Het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs bestaat uit twee delen: een facultair en een universitair deel.

1. Facultair deel
Voor het facultaire deel is jaarlijks een miljoen euro beschikbaar. Elke faculteit krijgt een deel hiervan op basis van studentenaantallen. De decaan stelt in overleg met de vice-decaan onderwijs en de onderwijsdirecteuren vast waaraan het bedrag wordt besteed. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het faculteitsbestuur.

2. Universitair deel
Jaarlijks is ook een miljoen euro beschikbaar voor grotere vernieuwingsprojecten (van max 250.000 euro) waarbij tussen twee of meer faculteiten wordt samengewerkt.

Voor de faculteitsoverstijgende aanvragen zijn er sinds 2018 aangescherpte criteria. Zo moet er in de aanvraag staan hoe het project is ingebed in het facultaire en universitaire beleid. En moet er expliciet aandacht zijn voor de effectmeting (hoe wordt duidelijk dat de beoogde doelstellingen worden behaald) en disseminatie (verspreiding van de vernieuwing naar andere universitaire onderdelen al tijdens de projectperiode).

Op de USO pagina op het intranet staat meer informatie over de USO-projecten en hoe je in contact kan komen met collega’s van andere opleidingen. Daar kan je ook de aanvraag- en beoordelingsformulieren vinden die je moet gebruiken voor je aanvraag.

De omschrijving van recentelijk toegekende (Facultaire USO) projecten vind je via deze link. Op de intranetpagina van Bètawetenschappen vind je meer informatie over het aanvragen van een USO en de procedure bij Bètawetenschappen.