Logo Universiteit Utrecht

Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Leerlijnteams

De opbouw van het onderwijsprogramma moet duidelijk zijn voor studenten en docenten. Om de samenhang in het programma duidelijk te maken zijn zogenaamde leerlijnen ingesteld. Leerlijnen dienen duurzaam te zijn en op regelmatige basis onderhouden te worden. De kwaliteit en continuïteit van leerlijnen als geheel moet gewaarborgd worden, waarbij een vast “lijn” team verantwoordelijk is voor de kwaliteitscyclus van de leerlijn, inclusief de vaardigheden hierin. Voor de academische vaardigheden en professioneel gedrag is in de bachelor een aparte leerlijn ingesteld. Elk team komt periodiek (jaarlijks) bijeen om te evalueren, te vernieuwen en de leereenheden op elkaar af te stemmen.
Belangrijk is om duidelijk onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheden op lijn- versus op cursusniveau: de leerlijnteams zijn verantwoordelijk voor het structureel waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van de lijnen als geheel, terwijl de cursuscoördinator verantwoordelijk is voor het waarborgen van de kwaliteit op cursusniveau. De leerlijn controleert of de onderdelen van de leerlijn binnen de diverse cursussen adequaat getoetst worden en of daarmee de relevante eindtermen behaald worden. De leerlijnteams hebben een evaluerende en signalerende functie en geen direct sturende taak, zij adviseren de opleidingsdirecteur. Leerlijnteams worden benoemd door de opleidingsdirecteur van respectievelijk de bachelor Farmacie en de master Farmacie.

Bachelor Farmacie
Drug chemistry: Tom Wennekes (vz)
Drug administration: Renske van Gestel (vz)
Drug disposition: Roos Masereeuw (vz)
Drug action: Anneke van Houwelingen (vz)
Drug Therapy: Jaqueline van Paassen (vz)
Drug Research: Ed Moret (vz)
Academische vaardigheden & professioneel gedrag: Ferdi Engels (vz)

Master Farmacie

Productzorg: Robbert Jan Kok (vz)
Patiëntenzorg: Marcel Bouvy (vz)
Medicatiebeleid: Aukje Mantel (vz)
Kwaliteitszorg: Toine Egberts (vz)
Onderzoek & Innovatie: Olaf Klungel (vz)

Persoonlijke en professionele ontwikkeling: Diane van Wieren- de Weijer (vz)