Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Unitas Pharmaceuticorum

 

De Utrechtse Pharmaceutische Studenten Vereniging “Unitas Pharmaceuticorum”, ook wel bekend als U.P., is opgericht in 1894 en is daarmee de oudste faculteitsvereniging van Utrecht. Zij is er voor alle studenten die in de Farmaceutische Wetenschappen studeren in Utrecht, waaronder Farmacie-, Drug Innovation- en CPS-studenten. Met meer dan 1400 leden is U.P. de grootste farmaceutische vereniging van Nederland en brengt U.P. ruim driekwart van de afgestudeerde apothekers voort.

Als studievereniging hebben wij nauw contact met het departement Farmaceutische Wetenschappen om de brug te vormen tussen studenten en het departement. Zeker nu het nieuwe curriculum van start is gegaan, doen wij ons uiterste best om de studie in zo goed mogelijke banen te leiden. Daarom spelen wij een belangrijke rol in evaluaties en klachtenafhandelingen, zodat het onderwijs kan worden verbeterd. Hiernaast organiseren wij extracurriculaire activiteiten, zoals symposia en excursies. Ook biedt U.P. de mogelijkheid om nieuwe boeken aan te schaffen voor een gereduceerde prijs. U.P. faciliteert het opnemen van colleges, deze zijn terug te kijken via een unieke link per hoorcollege. Tevens organiseert U.P. jaarlijks het Docentenstudentensporttoernooi en de Docentenstudentenquiz om zo ook de band met onze docenten goed te houden.

Inmiddels kent U.P. een rijke geschiedenis met vele tradities in haar ruim 128-jarige bestaan. Dankzij de inzet van haar vele leden die in diverse commissies zitten, kan U.P. een grote diversiteit aan activiteiten organiseren. Deze kunnen zorgen voor verrijking van kennis door wetenschappelijke activiteiten, maar kunnen ook voor de nodige ontspanning zorgen. U.P. organiseert onder andere symposia, excursies naar farmaceutische bedrijven, borrels en feestjes. Daarnaast organiseert U.P. in november haar Dies Natalis, de verjaardag van de vereniging. Dit is een week vol activiteiten variërend van een symposium tot een gala. Om al deze activiteiten vast te leggen wordt er jaarlijks door een commissie een jaarboek gemaakt, de almanak. In dit boek kun je terugkijken op het hele jaar met verslagen van alle activiteiten, veel foto’s en informatie over verscheidene zaken met betrekking tot de Farmaceutische Wetenschappen.

Docenten kunnen op de hoogte blijven van de activiteiten van U.P. door www.upsv.nl raad te plegen. Mochten er vragen zijn, kan er contact opgenomen worden door een e-mail te sturen naar bestuur@upsv.nl of te bellen naar 030 253 5788.