Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Docentontwikkelteam

Het Docentontwikkelteam(DOT) is in januari 2017 opgericht met als opdracht een plan te formuleren voor docentontwikkeling binnen het departement Farmaceutische Wetenschappen. Onderdelen van dit plan omvatten scholing, deelname aan cursussen en congressen met de daarbij behorende criteria en het beleid om cursussen en congressen toe te wijzen. Op basis van literatuuronderzoek en een brainstorm over docentontwikkeling uitgevoerd onder farmaciedocenten zijn zes belangrijke pijlers voor docentontwikkeling geformuleerd:
1. Ruimte en mogelijkheden voor vakinhoudelijke en didactische ontwikkeling
2. Met elkaar en van elkaar leren
3. Waardering voor en stimulering van professionele ontwikkeling vanuit de organisatie
4. Ondersteuning van docenten
5. Bevorderen van de bijdrage van studenten aan de kwaliteit van het onderwijs
6. Stimulering van kwaliteitsverbetering van het onderwijs door een systematische en evidence-based benadering.

Het DOT is er verantwoordelijk voor om, op basis van de zes pijlers, jaarlijks een plan uit te werken om de ontwikkeling van docenten verder te bevorderen en te ondersteunen. Onderdelen daarvan zijn het organiseren van workshops en presentaties, Docenten voor Docenten en het mentoraat. Veel van deze activiteiten zijn terug te vinden in deze portal onder Docentontwikkeling.

De werkgroep bestaat uit zes leden van de verschillende afdelingen. Heb je vragen over de werkgroep of ideeën voor een activiteit of onderwerp voor docentontwikkeling, neem dan contact op met het secretariaat.