Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Beleid

Het onderwijs aan de Universiteit Utrecht is gebaseerd op een visie die uitgaat van een uitdagend studieklimaat en onderwijs dat recht doet aan verschillende ambities en talenten van studenten. Deze visie vormt de basis voor de wijze waarop het onderwijs aan de Universiteit Utrecht is ingericht: het Utrechts onderwijsmodel.

De vier belangrijkste uitgangspunten van het Utrechts onderwijsmodel zijn:

  • Helder onderscheid bachelor- en masterfase
  • Flexibiliteit en keuzevrijheid
  • Persoonlijk en activerend
  • Goede docenten

De integrale, universiteitsbrede visie op onderwijs van de UU is vastgelegd in de Richtlijn Onderwijs.
Het beleid van de Universiteit Utrecht voor de periode 2016 tot en met 2020 is vastgesteld in het Strategisch Plan 2016-2020. Hierin vind je meer informatie over de ambities en doelstellingen voor deze vierjarige periode.

Het Strategisch Plan 2017-2021  van de faculteit Bètawetenschappen heeft als thema ‘Excellent & Relevant’. In het plan komen de sterke kwaliteit en hoge ambities van de faculteit aan bod, met de belangrijke ambitie het blijven streven naar excellent en relevant onderwijs en onderzoek.

De visie en het beleid voor het onderwijs van het departement Farmaceutische Wetenschappen staan weergegeven in de Blauwdruk 2015.