Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Toetsing

De basis voor het toetsen is de OER, de Onderwijs- en Examenregelingen Bètawetenschappen & Studentenstatuut. In de Onderwijs- en Examenregeling zijn de opleidingsspecifieke rechten en plichten opgenomen van studenten enerzijds en de Universiteit Utrecht anderzijds. In het (algemene universitaire) Studentenstatuut staan de rechten en plichten die voor alle studenten gelden.  De meest recente versie van de OER is te vinden op de intranetpagina van de Faculteit Bètawetenschappen (onder kwaliteitszorg). Op de intranet pagina kun je ook andere relevante informatie vinden gerelateerd aan, en over toetsing zoals toetsen die samenvallen, extra tijd bij toetsing en het bepalen en registreren van toetsresultaten (onder cursusvoorbereiding).