Logo Universiteit Utrecht

Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

CoPER

De Community of Practice – Educational Research (CoPER) is een community van voornamelijk docenten Farmaceutische Wetenschappen waarbinnen docenten samenwerken op het gebied van onderzoek van onderwijs. Docenten in deze community onderzoeken in hun eigen onderwijs relevante onderwerpen (bijv. motivatie, zelfregulerend leren, effectiviteit van onderwijsmateriaal) die van belang kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van een cursus en/of het curriculum binnen de bachelor en/of de master. De leden van CoPER ondersteunen de docenten bij de invulling van de Journal Club. Het belangrijkste verschil met de Journal Club is dat de docenten van de Journal Club op een systematische, evidence-driven manier naar het eigen onderwijs kijken volgens de principes van Scholarship of Teaching and Learning. . De eigen onderwijspraktijk en het leren van de studenten staan daarbij centraal. Bij CoPER staan theorieën over onderwijs meer centraal en wordt diepgaander onderwijskundig onderzoek uitgevoerd.

De community komt regelmatig samen waarbij de deelnemende docenten elkaar informeren over hun onderzoek en/of andere informatie op het gebied van onderzoek van onderwijs met elkaar delen.

Heb je ideeën voor onderwijskundig onderzoek en zoek je ondersteuning bij de uitvoer daarvan dan kun bij CoPER terecht. De contactpersoon is Irma Meijerman.