Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Intervisie

Bij het departement Farmacie is een drietal intervisiegroepen actief. Deze groepen bestaan uit een vast groepje docenten van verschillende disciplines die een aantal keer per jaar op vrijwillige basis bij elkaar komen.

Tijdens intervisie gaat het om het uitwisselen van persoonlijke beroeps-gerelateerde ervaringen. Wat is moeilijk op de werkvloer? Waar loop je tegen aan? Wat werkt niet? Wat werkt beter? Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, ‘technische’ kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. Intervisie is een manier om als team (6-8 personen) van elkaar te leren en te groeien.

Een belangrijk kenmerk van intervisie is de methodische aanpak. Zonder de strakke discipline van een bewust gekozen methode kan een intervisiegroep tot een vrijblijvende praatgroep verworden. Bij farmacie wordt gebruikt gemaakt van de incidentenmethode.

Over het algemeen zijn de ervaringen positief, zoals de uitwisseling van ervaringen en het meedenken met elkaar. Collega’s leren elkaar beter kennen, zowel beginnende als zeer ervaren docenten, en men ziet resultaat van de gesprekken.

Mocht je geïnteresseerd zijn of meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met Judith Scheerens of Karin Slot. Je kunt natuurlijk ook informeren bij mensen op je afdeling die al meedoen met intervisie. Het uitgangspunt is dat je je voor één (studie)jaar verbindt en dus bereid bent om periodiek bij elkaar te komen (ca. 5 keer 1,5 uur). Alle drie de groepen komen samen op dinsdag of donderdag.