Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Feedbackinstrumenten en reflectie

Als docent wil je dat de student de leerstof begrijpt en zich veilig voelt om vragen te stellen of hulp te vragen. Bovendien is het belangrijk dat de begeleiding en de feedback die je geeft het juiste (leer)effect hebben. Het doorlopen van een reflectiecyclus kan je helpen om je te ontwikkelen als docent en je doelen te bereiken. Ook kan het bijdragen aan het verzamelen van concrete bewijsmaterialen en het schrijven van je zelfreflectie voor je BKO- of SKO-portfolio.

De Teaching and Learning Collection van het CAT biedt je informatie en instrumenten die je kunnen helpen bij het doorlopen van de evaluatie en reflectiecyclus:

  • Feedbackinstrumenten voor specifieke werkvormen
  • Feedbackinstrumenten die bij alle werkvormen kunnen worden toegepast
  • Formats voor feedbackrapporten
  • Informatie over zelfreflectie
  • Informatie over intervisie