Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Functieprofielen

Voor de ordening en indeling van functies hanteert de Universiteit Utrecht het systeem Universitair Functie Ordenen (UFO). Bij de aanstelling ontvangt iedereen een kopie van de functiebeschrijving die voor hem geldt. Via het systeem van Universitair Functie Ordenen is ook bepaald welke schaal bij een functie hoort.

De universitaire regeling FLOW gaat over functieprofielen, loopbanen en waardering voor wetenschappelijk medewerkers.

De FLOW regeling legt vast hoe de functieprofielen voor wetenschappelijke functies binnen de Universiteit Utrecht worden gehanteerd.

Binnen dit universitaire kader kunnen faculteiten een eigen facultaire regeling maken: deze moet worden goedgekeurd door het college van bestuur.

Per functieniveau is gespecificeerd wat de kwalificatievereisten zijn op gebied van onderwijs en van onderzoek. Voor de bevordering naar een zwaarder functieprofiel gelden onder andere de genoemde kwalificatievereisten als voorwaarde.

Voor docenten met een kleine of geen onderzoeksinstelling en docenten vanuit de beroepspraktijk zijn er door de faculteit Bètawetenschappen, naast de FLOW, twee andere regelingen vastgesteld. Deze regelingen, onderwijscriteria voor docenten uit de beroepspraktijken voor UD/UHD posities, geven richtlijnen voor de mogelijkheden voor carrière ontwikkeling voor docenten en kunnen gebruikt worden bij loopbaan- en bevorderingsgesprekken.