Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Onderwijsadvies & Training (O&T)

Onderwijsadvies & Training ondersteunt docenten gedurende hun hele loopbaan en biedt maatwerkoplossingen bij onderwijsvraagstukken. O&T werkt altijd op basis van recente onderwijskundige, vakdidactische en gedragswetenschappelijke inzichten.

Binnen de Universiteit Utrecht is veel aandacht voor kwaliteit van onderwijs, voor onderwijsvernieuwing en -verbetering en voor professionele docenten die optimaal functioneren en die zich blijven ontwikkelen. Aandacht voor onderwerpen als leiderschap, curriculumontwikkeling, toetsing en feedback, leerlijnen en eindniveau, excellentie, onderwijskwalificaties, matching en selectie is nodig. Trainers en adviseurs van Onderwijsadvies & Training hebben expertise op deze terreinen en ondersteunen opleidingen en docenten bij onderwijs-vraagstukken, curriculum- en cursusontwikkeling en professionalisering.

Het professionaliseringsaanbod van Onderwijsadvies & Training is uitgebreid en is gericht op duurzame competentieontwikkeling, individuele begeleiding, thematische workshops of cursussen. Ook promovendi en studenten kunnen bij terecht bij Onderwijsadvies & Training voor cursussen en ondersteuning.