Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Students as partners (Honours onderzoek)

Ben je als student geinteresseerd in onderzoek van onderwijs, kijk dan naar de informatie op deze portal over SoTL-onderzoeken onderwijskundig onderzoek.

Hieronder volgen volgen voorbeelden van projecten waarbij studenten betrokken zijn geweest (‘students-as-partners’).

Creativiteit stimuleren binnen het Farmacie onderwijs
Sander Lamme en Heleen van der Veen

Exchangeteam

Wij werden als studenten gevraagd om mee te werken aan een onderzoek over Exchangeteams. Dit zijn teams waarbij docenten en studenten samenwerken om positieve aspecten van het honoursonderwijs te inbedden in het reguliere onderwijs. Binnen het team vonden we het stimuleren van creativiteit een belangrijk onderdeel van honours en daarom wilde we juist op dit gebied het reguliere farmacie onderwijs verbeteren. Aan de hand van een interventie binnen de cursus FA-BA111 (Moleculen als geneesmiddel) hebben onderzocht of een open practicumopdracht creativiteit meer stimuleert dan een gesloten ‘kookboek’ practicumopdracht. Wij hebben hierbij geobserveerd tijdens de practica en een enquête afgenomen aan het eind van de cursus.

Student-docent samenwerking

Het team bestond uit zowel docenten als studenten. Als studenten staan wij dicht bij onze medestudenten en kunnen in die hoedanigheid onze ervaringen delen. De docenten zijn daarentegen meer ervaren en hebben kennis van de opbouw en praktische zaken van het onderwijs. Door onze inzichten vanuit verschillende invalshoeken te combineren konden wij tot betere en praktisch uitvoerbare oplossingen komen.

Wij hebben veel geleerd van het samenwerken met docenten. Ten eerste realiseren we nu hoe moeilijk het is om onderwijs te verbeteren en dat er veel zaken bij komen kijken. Daarnaast was het interessant om te zien hoe docenten ons onderwijs beleven en hoe dit verschilt of juist overeenkomt met ons beeld. Ten slotte voelde wij ons erg gewaardeerd omdat onze meningen en inzichten serieus werden genomen. Dit alles leidde tot een leuke en leerzame samenwerking.