Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Case-based learning (CBL)

Het uitgangspunt van case-based learning (CBL) is het aanbieden van casussen om zo studenten te motiveren om te leren en hun leren te structuren. CBL is ontstaan op de Harvard Law School. Toentertijd ontstond de visie dat studenten echt leerde denken als juristen door het analyseren en bediscussiëren van actuele juridische casussen. CBL binnen farmacie wordt gezien als een manier van leren die studenten kan motiveren. Vanuit een casus werkend is het voor studenten duidelijker waarom bepaalde kennis en/of inzichten noodzakelijk zijn voor de apotheker. Bij de casus worden leerdoelen gegeven die een student zich in de zelfstudietijd moet eigen maken om met de casus aan het werk te kunnen gaan. Een casus is een realistische situatie zoals studenten die later in hun beroepspraktijk ook tegen kunnen komen. De bespreking van de casus zal in een onderwijsgroep aan de orde komen. De studenten zullen dus samenwerken en door discussie tot meerdere goede oplossingen of begrip van de casus komen. De rol van de docent is om dit proces te begeleiden. Daar waar nodig is zal de docent de discussie aanwakkeren en verbredende of verdiepende vragen stellen en eventueel uitleg geven.

De voordelen van het gebruik van CBL zijn dat het collaboratie van het leren bevordert. De student haalt voorkennis op en zal de nieuw verworven kennis en inzichten daar aan toevoegen. Daarnaast zal CBL meer zorgen voor integratie van op verschillende plekken opgedane kennis en inzichten. CBL is zowel intrinsiek als extrinsiek motiverend en bevordert het zelf reflecterende vermogen van de studenten om te beoordelen of ze iets goed hebben begrepen (Williams, 2005)

CBL is een geschikte werkvorm als de hogere leerdoelen van Bloom gewenst zijn. Het kunnen creëren het kunnen oplossen van problemen in bepaalde situaties.

CBL wordt vaak gezien als vergelijkbaar met Probleemgestuurd leren (PBL). Wat is het verschil tussen Case-Based Learning en Probleemgestuurd (PBL) leren binnen Farmacie.

Case-Based Learning in MA101 Probleemgestuurd onderwijs
Eén onderwijsbijeenkomst per casus

Tijdens bijeenkomst bespreking kernpunten casus en het toepassen van kennis a.d.h.v. nieuwe informatie over de casus

Zelfstudie voorafgaand aan de bijeenkomst

Aanbevolen literatuur

Docent leidt de bijeenkomst

Geen notulist

Twee onderwijsbijeenkomsten per taak

Aparte voor- en nabespreking

 

Zelfstudie na voorbespreking taak

Literatuur zelf opzoeken

Student-voorzitter

Notulist

Iedere cursus zal weer een iets andere benadering van de invulling van CBL kunnen kiezen.

 

Ervaringen met CBL in de cursus FA-MA101

In deze cursus staan een aantal chronische aandoeningen centraal, zoals atriumfibrilleren, COPD en diabetes. De casusbesprekingen in deze cursus zijn bedoeld om de studenten de kennis én het toepassen van deze kennis over het ziekteproces, de werkingsmechanismen van de geneesmiddelen, productzorg en het beleid bij deze aandoeningen bij te brengen.

De casussen worden in een kleinere onderwijsgroep besproken (max. 15 studenten).  Voorafgaand aan de onderwijsgroep bereiden de studenten zich voor aan de hand van de aanbevolen literatuur en de vragen over de aandoening. In de onderwijsgroep worden vier belangrijke kernpunten uit de zelfstudie door de studenten besproken. De meeste tijd wordt besteed aan het uitwerken van vragen over een nieuwe casus/situatie. Het doel is om de verkregen kennis uit de zelfstudie te kunnen toepassen op een nieuwe situatie. De onderwijsgroep wordt door een docent begeleid. Naast het proces zal deze ook de inhoudelijke bespreking begeleiden.

Literatuur
Teaching with case studies– Centre for Teaching and Learning, Stanford University Newsletter on Teaching 1994, 5 (2)