Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Opleidingsvisitatie

De kwaliteit van het onderwijs van de opleidingen van het departement Farmaceutische Wetenschappen wordt iedere 6 jaar beoordeeld door een externe visitatiecommissie van vakdeskundigen. Voor de Universiteit Utrecht wordt dit uitgevoerd door de QANU. Als onafhankelijke stichting begeleidt QANU onderwijs- en onderzoeksvisitaties in het hoger onderwijs, en levert advies en trainingen op het gebied van kwaliteitszorg.

De (her)accreditatie van nieuwe en bestaande opleidingen in het hoger onderwijs wordt uitgevoerd aan de hand van de Beoordelingskaders van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Aan de basis van het accreditatiesysteem ligt het principe van peer review: een panel van vakgenoten bezoekt en beoordeelt een opleiding of een cluster van opleidingen.

Een opleidingsvisitatie begint bij het samenstellen van het panel. Een panel bestaat uit onafhankelijke wetenschappers, die zijn geselecteerd op basis van hun inhoudelijke deskundigheid, hun reputatie en hun gezag in het desbetreffende wetenschappelijke domein. Het panel beschikt ook over de benodigde vaardigheden en ervaring om de beoordeling uit te voeren. De samenstelling van het panel wordt ter instemming voorgelegd aan de NVAO. Het panel wordt tijdens het visitatietraject ondersteund door een onafhankelijke, door de NVAO gecertificeerde secretaris.

Het panel leest voorafgaand aan zijn bezoek een zelfevaluatierapport, een document dat de opleiding opstelt. Ook bestudeert het een selectie van eindwerken. Vervolgens bezoekt het panel de opleiding en spreekt het met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, alumni, examencommissie en opleidingscommissie. Aan de hand van de informatie die het panel op deze manier heeft verkregen, geeft het een oordeel op de door de NVAO aangewezen criteria.

Het paneloordeel vindt zijn weerslag in een rapport, dat de secretaris opstelt. De opleiding dient dit rapport in bij de NVAO. De NVAO baseert haar besluit voor (her)accreditatie van de opleiding op dit rapport.
(Bron: QANU)

Op de site van de NVAOis het besluit en het rapport van de laatste visitatie van de bacholor Farmacie (inclusief CPS) en het besluit en rapport voor de master Farmacie terug te vinden. De opleidingsvisitatie van de master Drug Innovation vind plaats als onderdeel van de opleidingsvisitatie van alle opleidingen van de Graduate School of Life Sciences die onder de faculteit Betawetenschap vallen.