Logo Universiteit Utrecht

Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

SoTL-onderzoek

Liesbeth Bijlsma
Het doel van dit SoTL project binnen de cursus Neuroimmunopharmacology (CPS-211) was om de voorbereidende zelfstudie zo in te richten dat studenten beter voorbereid zouden starten aan de werkcolleges. Hiertoe heb ik een aantal e-learning modules ontwikkeld waarbinnen de concepten op een afwisselende manier (kennisclips, schema’s, tekst) aangeboden werden en studenten hun inzicht konden toetsen aan de hand van vragen en modelantwoorden. Vervolgens heb ik gekeken of studenten na het volgen van een e-learning module beter voorbereid waren op een werkcollege dan na reguliere zelfstudie (opgegeven literatuur lezen en vragen beantwoorden). Het kennisniveau aan het begin van het werkcollege was niet meetbaar verbeterd, wel gaven de studenten in de focusgroep aan dat ze de e-learning module als heel prettig ervaarden. Het nodigde meer studenten uit tot voorbereiden en er deden meer studenten mee aan de discussie tijdens de werkgroep. Met name de heldere handwritten tutorials, in combinatie met de vragen en modelantwoorden, was een pre; studenten zagen het wel al aanvulling op het leerboek, niet als vervanging.
PDF– Opzet en resultaten