Logo Universiteit Utrecht

Docentenportal Farmaceutische Wetenschappen

Contactpagina – Wie, wat waar?

Met wie heb je allemaal te maken als docent en wie zijn de aanspreekpunten binnen het department voor specifieke onderwijsgerelateerde vragen? (zie verder ook organisatie)

Onderwijsdirecteur – Robbert Jan Kok

Onderwijsmanagmentteam (OMT) en onderwijsinstituut –  Secretariaat Onderwijsinstituut
Diverse vragen en opmerkingen over het onderwijs en onderwijsgerelateerde zaken, bijvoorbeeld klachten, voorstellen, aanvraag van reizen en cursussen en het inleveren van BKO/SKO-opleidingsplannen en/of aanvragen.

Studiepunten
Docenten kunnen bij de studiepunten terecht voor zaken zoals:

 • cursusinschrijving
 • rooster, cursussen en toetsen, data en locaties
 • inleveren van application en assessment formulieren onderzoeksprojecten
 • registratie studieresultaten Osiris
 • studievoortgangoverzicht (SVO)
 • afstuderen

Studieadviseurs
Docenten / tutoren verwijzen studenten door naar studieadviseurs bij:

 • persoonlijke problemen
 • functiebeperkingen
 • studievoortgangsproblemen
 • studieplanningsproblemen
 • studiekeuze vraagstukken
 • vragen over regelingen en procedures

Studieadviseurs werken  verder samen met docenten en tutoren inzake:

 • monitoren van studievoortgangsgegevens
 • rapportage van eventuele klachten/knelpunten
 • coördinatie van het tutoraat en studentmentoraat
 • ontwikkeling en onderhoud van het opleidingsbeleid

Bachelor Farmacie
Opleidingsdirecteur bachelor Farmacie – Robbert Jan Kok
Vragen en opmerkingen over de inhoud en opzet van het curriculum bachelor Farmacie.

College of Pharmaceutical Sciences (CPS)
Programmacoördinator College of Pharmaceutical Sciences – Lucianne Groenink
Vragen en opmerkingen over de inhoud en opzet van het CPS.

Master Farmacie
Directeur School of Pharmacy en opleidingsdirecteur master Farmacie- Aukje Mantel
Secretaris School of Pharmacy – Sanne Wiercx
Programmacoördinator master Farmacie (contactpersoon) – Marianne Verdel
Vragen en opmerkingen over de inhoud en opzet van het curriculum master Farmacie

Master Drug Innovation
Programmaleider Drug Innovation – Roos Masereeuw
Programmacoördinator Drug Innovation (contactpersoon) – Monique Slijper
Vragen en opmerkingen over de inhoud en opzet van de master Drug Innovation

Onderwijscommissies
De kamer Farmacie – voorzitter Anneke van Houwelingen, secretaris Manon Thijssen
Vragen over toetsing in de bachelor Farmacie en het CPS

Examencommissie master Farmacie – voorzitter A. de Boer , secretaris Anita van Oyen
Vragen over toetsing in de master Farmacie

Opleidingsadviescommissie bachelor Farmacie en opleidingscommissie School of Pharmacy- voorzitter Tamara Koehler , OAC.pharm@uu.nl (bachelor) of opleidingscommissie.ScPh@uu.nl (master).
Vragen en opmerkingen over het onderwijs bij Farmaceutische wetenschappen die je onder de aandacht wilt brengen (b.v. cursussen die niet goed verlopen)

BKO/SKO-commissie – voorzitter Ellen Koster, notulist Marcellina Vermeesch
Vragen over het behalen van een BKO of SKO. Indienen van opleidingsplannen en aanvragen BKO/SKO-portfolio (bij Marcellina Vermeesch).

Werkgroep docentontwikkeling – voorzitter (vacature)
Voor vragen, voorstellen en ideeën over workshops, presentaties, de docentenportal, docenten voor docenten etc. in het kader van de ontwikkeling van de didactische kwaliteiten van docenten.